60,006096 11,3778257
Toreidvegen 431 , Blaker, 1925

SLORA MØLLE

Slora Mølle har historie langt tilbake med steinkvern, sag og stampe. Efter 10 års restaurering er bygningen og maskineriet i god stand. I øvre mølledam skal det gjenreises en nåledam for å lede vannet fra elveløpet til turbinen, gjennom damkronen og turbinrøret.

Kulturminner for allmennheten:   
Slora mølle er besøkssenter i sommerhalvåret, og det er utarbeidet formidlingsopplegg for skoleklasser.

Kompetanseoverføring:  
Det arrangeres Mølleskole for skoleklasser fra Fjuk og Haugtun skole. Elevene får undervisning i kulturminnevern, fornybar energi og biologisk mangfold. Mølleskolen er i samarbeid med Norsk Teknisk Museum og Museene i Akershus, sammen med dugnadsgjeng ved Slora mølle. Elevene får delta på alle typer restaurering fra maskiner og bygninger til vegetasjon og landskap. 
Tidligere år har det vært arrangert 3 ukekurs ”Sommerjobb på et Kulturminne” for inntil 6 elever med vekt på kulturminnehistorie, vedlikehold og guiding av besøkende. Dette håper nå prosjekthaverne å videreføre når møllevirksomheten kommer over i driftsfasen.  

LES OM FLERE PROSJEKTER