63,4503656 10,4635039
Jan Voigts vei 12, Trondheim, 7040

SMEDSTUA

Istandsetting (ferdigstillelse) av gartneribygning, med beliggenhet ved Ladestien i Trondheim.

Smedstua gartneri ble oppført ca 1883 som herskapsgartneri – et anlegg for betjening av sommerstedet Smedstuen på Lade, Trondheim. Bygningen er et av svært få bevarte ensidige veksthus i Norge – 1800-tallets veksthustype (som overtok etter orangeriene). 

Etter første verdenskrig og fram til rundt 1960 ble Smedstua drevet som handelsgartneri. Sommervillaen brant ned i 1958, og gartneriet og brønnhuset er det som nå står igjen etter prakteiendommen Smedstuen. I 2011 nærmet trehusdelen seg ruin, mens veksthusdelen var helt borte. Kommunen som eier var ikke interessert i bygningen, men riving var hindret av Byantikvaren, som også besørget regulert verneformål rundt 1990.

Kulturminner for allmennheten:
Huset ligger som en av mange små og store attraksjoner langs den sterkt beferdede Ladestien, som slynger seg langs strand og skrenter fra Korsvika i vest til forbi Rotvoll i øst.  Bygningen ligger kloss i turveien, og har en svært gunstig beliggenhet, når det gjelder tilgang til allmennheten og muligheten til å vekke interesse. Etter at interiøret kunne tas i bruk i fjoret har det vist seg relativt lett å fange publikum til utstillinger og møter i huset.

Kompetanseoverføring:
Det tas sikte på å arrangere et kurs i produksjon av komposisjonsmaling (slamfärg), for dem som skal male og for lærlinger og elever ved malerlinja i Trondheim. Det er gjort foreløpig avtale med Opplæringskontoret for overflateteknikk (Malermestrene i Trondheim), som vil sørge for at invitasjon til kurs blir sendt ut. Kursleder blir diskutert med ressursgruppa i Fortidsminneforeningen. 

LES OM FLERE PROSJEKTER