59,0934514 7,5358951
Setesdalsveien 3182 , Rysstad, 4748

SPONTAK FOSSEN

Kurs i legging av spontak på løe, Valle, Aust-Agder.

Løa ligger på Helle i Valle kommune. Bygningsmiljøet både på Helle og Straume, som ligger rett over elva, er godt bevart med flere eksempler på typiske rekketun i Setesdal. Løa ligger på gården Fossen. Før gikk hovedveien i Setesdal gjennom denne gården som hadde både poståpneri og smie. Selve løa er trolig satt opp rundt 1850. Den ble restaurert etter antikvariske prinsipper i 2016. Opprinnelig tak har vært spontak.  

Kulturminner for allmennheten: 
Bygningen blir brukt til lagring, og det er ønske om å bruke den som sommerstue i fremtiden. Tilgjengelig i kurssammenheng.

Kompetanseoverføring: 
Aust-Agder fylkeskommune og Setedalsmuseet skal holde et kurs for kompetanseheving omkring taktekking med flis og spon. Kurset vil vare i 2 dager med opplæring i hele prosessen, med tillaging av flis og spon til legging av flis på taket.

LES OM FLERE PROSJEKTER