59,753947 10,58382
Søndre Sprovei 60, NESODDEN, 0216

SPRO BRYGGE

Istansetting av ventebu ved Spro brygge

Bygningen er trolig oppført i mellomkrigstiden. Den er bygget i laftet "maskintømmer" og består av to rom. Ett rom var selve venterommet der de ventende satt på de veggfaste benkene langs veggene, mens det andre og mindre rommet var for oppbevaring av varer som skulle sendes med båten. De reisende var i stor grad feriegjester som bodde i hytter på Nesodden og som pendlet til jobb i Oslo ("Pappabåt"). 

Kulturminner for allmennheten:
I dag går "Kyststien" rett forbi huset, og huset er lett tilgjengelig for allmenheten. Bua har vært kommunal eiendom fram til nå, og står p.t. tomt og forfaller. 

Fremtidig bruk: Velet vurderer å bruke varerommet som badstue i tilknytning til bading fra brygga rett utenfor bygget. Resten av huset (venterommet) blir velhus (kanskje kafe eller møterom).

Kompetanseoverføring:

Spro brygge har en venneforening som er dypt innvolvert i arbeidene. De har utført nedplukking og oppsetting av ferdig istandsatt ventebu. De har også gjort grunnarbeider på tomta og deltatt i murarbeidene. Underveis i prosjektet har 9. klasse fra Bakkeløkka ungdomskole deltatt på fire håndverksdager.
1. Laftedag med tradisjonshåndverker Audun Eken.
2. Maledag med malemester Cecilie Breen. Elevene fikk lære å rive pigment, blande linoljemaling og male hus. 
3. Splitte stein på gamlemåten med kile, slegge og spett. "Anno Simen" stod for undervisningen. 
4. Oppføring og gulvlegging, med "Anno Simen". 

LES OM FLERE PROSJEKTER