59,9726582 9,9984167
Vikersund bad Rehabliteringssenter, Vikersund, 3370

STABBUR BLIR SNEKKERBU

Modum, Viken

Stabburet er trolig oppført på 1700-tallet, og står som et av de siste sporene etter gården, Vestre Viker, som i 1917 ble gjort om til Vikersund kurbad – nå Vikersund bad rehabiliteringssenter. 

Kulturminner for allmennheten: 
Badet ønsker et rom som er tilrettelagt for "manne"aktiviteter. I opptreningen trenger mange pasienter å trene seg opp på finmotorikk.   

Kompetanseoverføring: 
Underveis i istandsettingen skal det arrangeres kurs til byggfagelever. Temaer skal være materialutvelgelse og prinsipper i restaureringsarbeid. Selve restaureringsarbeidet er for teknisk vanskelig for elevene og vi vil derfor legge kursinnholdet på et nivå som passer for dem. Poenget med kursene vil være å vekke interesse for tradisjonshåndverk og elementær kunnskap om restaurering. Kursene blir i samarbeid med Buskerud Bygningsvernsenter.   

LES OM FLERE PROSJEKTER