60,8755421 7,1490229
Otternesvegen 8, Aurland, 5745

STABBUR THOMASGARDEN - OTTERNES

Istandsetting av stabbur

Alderen på stabburet er usikker. Spor i veggplanken kan tyde på noe gjenbruk, spesielt interessant er det at gavlsperrene mot sjøen har vært ljoresperrer tidligere – med andre ord så stammer en del av materialene fra ei røykstove, og det er derfor ikke urimelig å anta at materialene kan være mer enn 250 år gamle. Veggtømmeret i de fem første omfara på sørveggen har en annen struktur og bærer preg av mer slitasje enn resten av veggen og det er trolig her vi finner de eldste gjenbruksmaterialene. De tre nederste omfara på nordveggen er i seinere tid – på midten av 40-tallet – erstatta med firskåren plank. Det øvrige veggtømmeret er såpass ensarta at selv om det forekommer spor fra tidligere bruk så stammer det meste fra samme periode.

Kulturminner for allmennheten: 

Otternes Bygdetun er det største autentiske klynge- og rekketunet i Sogn og Fjordane. På tunet foregår pedagogisk virksomhet både for høyskole, videregående skole og barne- og ungdomsskole. Det er også i daglig drift i sommersesongen med guiding og formidling av landbrukshistorie fra området

Kompetanseoverføring: 

Tunet vil være åpent for publikum i restaureringsfasen, og prosjektet tilrettelegges for formidling til besøkende ved gjennomføringen. Stiftelsen Otternes Bygdetun og Nærøyfjorden Verdsarvpark skal arrangere kurs om husbukk og andre skadedyr/sopp 9.-10.september 2017. Stabburet blir en case i samband med kurset.

 

 

LES OM FLERE PROSJEKTER