59,1442831 10,3652166
Oslebakkveien 24, Veierland, 3144

STEINLÅVE PÅ VEIERLAND

Gjenoppbygging av steinfjøs og laftet låve.

Steinlåven er formodentlig bygget omkring år 1700. Den er del av et tidligere gårdstun med to gamle bolighus som i dag er fritidsboliger. Gårdstunet inngår i et lokalt maritimt kulturmiljø sammen med et gjestgiveri for sjøfolk fra1690-tallet. Kulturmiljøet ligger ved sjøen i Oslebakksundet som har vært havn for seilskuter fra 1500-tallet til sent på 1800-tallet. Låven var i kontinuerlig bruk fram til tidlig på 1900-tallet. Deretter ble den brukt under krigen. 

Kulturminner for allmennheten:
Veierland er i en fase der tre publikumsrettede arenaer er under etablering i 2016-2017. Disse er pilgrimsleden kystledhytta og kunstledhytta. Steinlåven vil profileres overfor publikum som benytter disse fasilitetene både ved en informasjonsplakat på kystled- og kunstledhytta, samt ved inntegning på turkart. En annen målgruppe er øyas fastboende og fritidsbeboere. Det er etablert en tradisjon med å holde kulturhistoriske foredrag som er svært populære blandt lokalbefolkningen. 

Kompetanseoverføring: 
Prosjektet vil holde et laftekurs i tre deler under ledelse av en fagperson fra ressursgruppa til Kulturminner for alle. Dette kurset er rettet mot lokale håndverkere, elever under fagutdanning og øvrige interesserte.

LES OM FLERE PROSJEKTER