STØRHUS PÅ SVEINHAUGSETRA

Antikvarisk restaurering av størhuset på Sveinhaugsetra i Ringsakerfjellet.

Søndre Aksjøen setervang har eksistert i minst 200 år, og har bestått av opptil seks setre. Byggeåret for Sveinhaugsetra er trolig 1870. Sveinhaugsetra er et av de få, autentiske setermiljøene som er bevart i Ringsaker, med fjøs og seterhus intakt.

Kulturminner for allmennheten:
Setra er i privat eie, men er i for dårlig stand til å brukes. Seterfjøset leies ut på ukebasis. I fremtiden er det planlagt utleie og åpne arrangementer. Tilstelningene vil være knyttet til håndverkstradisjoner og seterliv, deriblant mattradisjoner med vekt på tradisjonelle konserveringsmåter.

Kompetanseoverføring:
Det ble gitt midler til kurs i tilstandsregistrering. Kurset ble gjennomført som en åpen kursdag. Det er stor interesse for tradisjonshåndverk blant hytteeierne i Ringsakerfjellet.

LES OM FLERE PROSJEKTER