60,1540091 11,4548927
Ullershovvegen 45, Nes, 2160

SVALGANGSBYGNINGEN ULLERSHOV

Svalgangsbygningen på gården Ullershov nordre består av to tømmerbygninger med akershusisk stueplan, med sammenhengende svalgang i bindingsverkskonstruksjon på fasaden mot tunet. Søndre del av bygningen har godt bevarte interiører med original rapping fra første halvdel av 1800-tallet. 

Prosjektet omhandler istandsetting av svalgangsbygningen fra 1725. Utbedring av gråsteinsmur, bunnstokker, bjelkelag og kledning.

Kulturminner for allmennheten:    
Ullershov nordre har en sentral beliggenhet inn mot Nes kirkeruin. I dag drives det gårdsturisme og selskaper i fjøset på gården. Svalgangsbygningen er planlagt til gårdskafe og gårdsmuseum.

Kompetanseoverføring:    
Det er satt ned en ekstern ressursgruppe med representant fra kommunen, Fortidsminneforeningen, Akershus bygningsvernsenter, tømrer og eiere. Det er planlagt formidlingsdager med Nes vgs. Her vil elevene få prøve seg på arbeidene knyttet til tørrmuring, utvendig kledning og bjelkelag. Det er også ønske om å lage et fagseminar knyttet til svalgangsbygninger som bygningstype. 

LES OM FLERE PROSJEKTER