60,8666667 7,3833333
Aurlandsdalen, Aurland, 5745

TEIGEN

Teigen er en gård sentralt beliggende i den historiske reiseruta i Aurlandsdalen. Stua på Teigen er trolig oppført omkring 1840, mens dateringa på låven er uviss. Gården ble fraflytta da familien utvandret til Amerika. Plassen er i dag i privat eie.

Kulturminner for allmennheten:    
Fortidsminneforeningen og Nærøyfjorden Verdsarvpark er i samarbeid med eieren om å åpne stedet for overnatting. Teigen er også tenkt anvendt som plass for opplæring, kurs og dugnad innen tradisjonelle håndverksfag og landbruk.

Kompetanseoverføring:  
I forbindelse med arbeidene med låven på Teigen skal det arrangeres kurs i tørrmuring og takkonstruksjon etter tradisjonelle metoder. Kursene gjennomføres i to bolker á 3 dager sommeren 2019.   

LES OM FLERE PROSJEKTER