59,4805101 11,6602541
Tyndelsrud, Rødenes vest, Ørje, 1870

TYNDELSRUDTUNET

Rehabilitering av vinduer og interiør

Tyndelsrudtunet er ett av de eldste bevarte hele tunene i Østfold. Våningshuset og tømmerlåven med halmtak, og muligens stabburet, er fra slutten av 1700-tallet. Øststua er et laftet midtpipehus fra ca. 1836.

I 2012 startet restaureringen av Øststua. Stua hadde stått ubebodd i mange år og forfallet var kommet ganske langt da restaureringen begynte. Nå står vinduene og innvendig rehabilitering for tur.

Kulturminner for allmennheten:
Bygningen er møtelokale for Venneforeningen og andre lag og foreninger. Den blir også brukt til utleie for andre arrangementer. 

Kompetanseoverføring:  
Det skal holdes to kurs i vindusrestaurering i Øststua. Malermester Studsrud stiller som instruktør, og deltagere vil være både Venneforeningens medlemmer og andre. Det legges opp til formidling for besøkende.

LES OM FLERE PROSJEKTER