60,5123608 5,4850524
Raknesvegen 54, Valestrandsfossen, 5281

UTLØA PÅ STORNESET

Alder på utløa vites ikke, men slike uthusbygninger går langt tilbake i tid. Og de forsvinner stadig da de ikke har noen bruksverdi i moderne jordbruk. På utløa på Stoneset blir det restaurering av skadde deler av konstruksjonen, samt restaurering av kledning, brakakledning. 

Kulturminner for allmennheten: 
Løa brukes p.t. som lager. Er i fremtiden tenkt som formidlingslokale i samband med omvisninger i Ola Borges motorhistoriske samling, som er lokalisert like i nærheten.

Kompetanseoverføring:
Arbeidene har blitt filmet og dokumentert i bok.  Randi Andersen: "Brakakledde bygningar".

LES OM FLERE PROSJEKTER