59,5474651 10,8142406
Bråteveien 209, Høbel, 1827

VESTRE BRÅTE

Restaurering av vinduer, Hobøl, Østfold.

Vestre Bråte Bygdetun ser ut som det gjorde på slutten av 1800- tallet. Alle bygningene er meget godt vedlikeholdt, bortsett fra at en del vedlikehold på våningshuset nå er nødvendig.

Som bygdetun er Vestre Bråte spesielt i og med at det ikke består av bygninger som er flyttet dit, men er et opprinnelig og bevart gårdstun med bygninger, tun, hage og parkareal slik disse engang ble bygget. Hagen og parkarealet er anlagt og utviklet fra midten av 1500- tallet og fram til slutten av 1800-tallet.

Kulturminner for allmennheten: 
Bygdetunet er allment tilgjengelig og det er stiftelsens mål at Vestre Bråte skal bestå og driftes som et aktivt og levende bygdetun også i fremtiden. 

I sammenheng med bygdedagen vil nettverket av Vestre Bråtes brukere og venner bli invitert til kurs og dugnad. På bygdedagen vil det bli informert om vinduenes antikvariske verdi og om restaureringen. Både kurs og dugnader vil dokumenteres og formidles løpende i våre digitale plattformer + arrangementer som julemesse og bygdedag. 

Stiftelsesstyret er i kontakt med kommunen om formidling av restaureringen i forbindelse med kulturelle skolesekken og kulturminnedagen. 

Bygdetun, brukes blant annet som overnattings- og leirsted av skoleklasser, speidergruppe etc.

Kompetanseoverføring: 
Det er plan for kompetanseoverføring i form av dugnad og kurs.
Våningshuset på Vestre Bråte har fire brannmurer med sjablongmalt ornamentering. Disse er antagelig utført en gang etter 1820. Tre av murene er i kalkpuss, den siste i leirepuss. Peisen på kjøkkenet skal restaureres på dugnad med opplæring fra håndverker. 

LES OM FLERE PROSJEKTER