DØPEFONT AV TRE

Middelalder

Mange døpefonter er formet som begre, som en parallell til nattverdskalken. Dermed tydeliggjøres koblingen mellom Jesu offer på korset og den troendes gjenfødelse ved dåpen. Fra Uvdal stavkirke er det bevart en slik døpefont av tre. Den er ikke sikkert datert, men trolig er den fra middelalderen. Den er grovt tilhugget, uten dekor, og er malt rødbrun. Under utgravninger i 1979 fant man fem klebersteinsfragmenter som kan skrive seg fra en kum til fonten.

Foto: Jiri Havran