KVERNES STAVKIRKE

Stavkirken som skrev ny historie

Lang og smal med skråstøtter, kledd med rødmalt vestlandspanel, ligger Kvernes stavkirke med vidt utsyn til fjord og fjell. Kvernes skrev seg inn i stavkirkehistorien da ny forskning i 2020 avdekket at kirkens byggeår er 1633, ikke slutten av 1300-tallet, slik den tidligere var datert. Det gjør Kvernes til noe helt spesielt: Landets eneste stavkirke bygget etter middelalderen.
63,0054606 7,7218109
Stavkirkeveien 43, Averøy, 6531

Averøy. Kristiansund. Møre og Romsdal.


I Fortidsminneforeningens eie siden 1896.


Et vakkert kirkerom med minnetavle over byggherren.
Kvernes viser at stavteknikken fortsatt var i bruk etter reformasjonen i 1537. Kirken ser ut til å være bygd som en helhet rundt 1631 - 33, og i flere byggeteknikker. Skipet og dåpsrommet er oppført i stavteknikk, mens koret er laftet. Sentralt i arbeidet med å reise kirken sto presten Anders Erichsen (f.1576 - d.1662), som også var sagbrukseier. I skipet henger en minnetavle over Erichsens bidrag til byggingen av kirken, datert 1633.

Inn til akantusmalerier og skipsmodell. Når man går inn den enkle døråpningen, skåret ut i veggplanken, uten noen dekor, ser man inn på denne minnetavlen, innelukkede renessansebenker med fyllingsdører og dekorerte vanger. Blikket fester seg på det hengende kirkeskipet, en modell av fregatten Nordstjernen med 32 kanoner. Det lavloftede og langstrakte kirkerommet er særegent, og har vegger og himling dekorert med gule og grå akantusmalerier på rød bunn. Koråpningen har monogrammet til kong Kristian 6, og et 1600-talls krusifiks.

Koret har som skipet dekorerte vegger og himling, men dekoren med draperier og scener fra Bibelen er dårligere bevart da den har blitt overmalt og senere delvis avdekket. Altertavlen er datert 1695, og har et alterskap fra senmiddelalder (1475-1510) som framstiller Maria med barnet og hennes mor, Anna. 

«Møretypen» stavkirke med utvendige skråstøtter. Kvernes er av den såkalte «Møretypen». En stavkirketype som er kjennetegnet av ett eller flere par mellomstaver i langveggene og mangel på forsterkinger i hjørna og andre bygningsledd. Dette gjør bygget mindre stabilt for sidetrykk, så det er nødvendig med utvendige skråstøtter, - såkalte skorder.

Opplevelser i området. Øykommunen Averøy har med sin nærhet til Kristiansund en mengde opplevelser å by på. Gamle Kvernes Bygdemuseum ved Kvernes stavkirke, helleristninger, turmuligheter og sjøaktiviteter. Kvernes er et stoppested på Kystpilgrimleden fra Stavanger til Nidaros. Averøy er også porten til den unike Atlanterhavsveien. Visitnorway.no

Kilder:"Stave Church Architecture as Sacred Memory" Linn Willetts Borgen UiO 2020/ www.riksantikvaren.no /kirker/stavkirker/ stavechurch.com / Kirker i Norge bind 4 Leif Anker ARFO 2005 /«En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994