LYSØEN

Fiolinisten Ole Bulls unike sommervilla

Villaen, bygget i 1872 -73, ligger som et eventyrslott på øya Lysøen omgitt av et gammelt gårdstun fra 1600-tallet, skog og parkanlegg. Ole Bull (1810 – 1880) kalte villaen med sine tårn, løkkuppel og eksotiske ornamentikk for sitt lille «Alhambra». Lysøen er en unik blanding av nasjonale og internasjonale stilelementer, og omtales som et av historismens høydepunkt i Norge.
60,21097 5,368825
Museet Lysøen, Lysekloster , 5215

Lyskloster, Hordaland (Vestland)

I Fortidsminneforeningens eie siden 1973 da Ole Bulls datterdatter Sylvea Bull Curtis ga Lysøen til Hordaland avdeling av Fortidsminneforeningen i 1973.

Fra sommerhjem til Ole Bull museum Lysøen. Våren 1872 var den da 62 år gamle Ole Bull på jakt etter et norsk sommerhjem til seg og sin nye amerikanske kone og deres lille datter Olea. Han fikk kjøpt "gården Lysøen" - et leilendingsbruk under Lysekloster siden slutten av 1600-tallet. Ole Bull valgte å la de gamle husene på bruket bli stående, og fikk bygget en helt unik villa lenger sør på øya.

Etter Bulls egne tegninger. Fabelvillaen med tårn og søyler ble angivelig bygget etter Bulls egne tegninger, under ledelse av arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe. Villaen, med en egen høyloftet musikkhall, var innflytningsklar våren 1873. Ole Bull startet deretter arbeidet med å tegne kart over øya, med brygger, veier, badehus, lysthus, nøkkerosedammer og frukthager. Arbeidet fortsatte etter Bulls død i 1880.

Til helårshjem. Rundt 1905-06 overtok annen generasjon styret på Lysøen. Villaen ble etter hvert gjort om til å kunne være et helårshjem. Husets boligmessige standard ble hevet etter omfattende arbeider og ominnredninger, men de sentrale rommene ble stort sett beholdt slik de stod i Ole Bulls tid. Lysøen fikk status som museum i 1984 og er i dag et konsolidert museum som en del av KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Fortidsminneforeningen er fortsatt eier, mens museet har drifts- og vedlikeholdsansvar.

Opplevelser i området. Lysøen har flotte tur – og bademuligheter. Det er en liten kafe i en tilstøtende bolig som i Bulls tid ble brukt til tjenerbolig. Os byr ellers på en rekke opplevelser med tradisjonshåndverk, natur og kulturopplevelser som spenner fra Lyse kloster, Oseana kunstsenter til Économuseé Oselvarverkstaden der folk bli invitert inn til å lære om den tradisjonsrike båtbyggingen. Visitos.no  

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994. / Lysøen.no