NONNESETER KLOSTER

Restene etter middelalderens nonnekloster

I dagens Bergen er det ikke lett å se for seg middelalderens nonnekloster, som en gang lå fritt og dominerende sydøst i byen mot Store Lungegårdsvann. Nå ligger de bevarte restene etter klosteret, Tårnfoten og klosterkirkens søndre korkapell, som formidlere av en spennende historie tilbake til 1100-tallet. Resten av klosteranlegget er forsvunnet under gater og nye bygg i området.
60,3897458 5,3331736
Kaigaten 3, Bergen, 5015

Bergen, Hordaland (Vestland)

I Fortidsminneforeningens eie siden 1892.

Nonneklosterets rester over bakken. Klosteret ble trolig oppført rundt år 1130. I dag er det bare tårnfoten (ca. 1130) og søndre korkapell (siste halvdel av 1200-tallet) som står igjen av anlegget. Den enetasjes tårnfoten måler 8,6x8,6 meter utvendig og var opprinnelig kledd med kvaderstein. I dag er den kalkpusset. Inne i Tårnfoten er det rundbuete krysshvelvet bevart, og rommet er i dag minnehall for krigens ofre.

Søndre korkapell er en rektangulær bygning på 8,6x7,2 meter utvendig, og har et praktfullt hvelvet rom med to firdelt spissbuete krysshvelv. Kirken strakte seg østover fra tårnet, og ble forlenget mot øst med et nytt kor og korkappeller i annen halvdel av 1200-tallet. Nord for kirken lå kirkegården, mens klosteranlegget trolig lå på sørsiden.

Klosterets ordenstilknytning. Det er noe usikkerhet om ordenstilknytning, men opplysninger fra seint 1400-tall tilsier at det skal ha vært et cistercienserkloster. I 1507 ble bygningene overtatt av brødene av St. Antons orden som var viet til sykepleie og herbergsvirksomhet. Allerede noen få år senere, i 1528, ble klosteret som det første i Norge sekularisert og gitt til Vincents Lunge av kong Fredrik I. Eiendommen var i Lungeslektens eie frem til 1705. Lungegårdsanlegget brant i 1891.

Opplevelser i området: Bergen er en av landets største turistattraksjoner, og er for mange porten inn til fjord og fjellopplevelser på Vestlandet. Verdensarven Bryggen, fisketorget, Ulriken, Fløibanen, akvariet,Bymuseet, KODE-museene – attraksjonene er mange i Bergen. 

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994.

 «Klosteranlegg i Norge. En oversikt». Fortidsminner nr. 68.1987