PER AMUNDSAGÅRDEN

Bergmannens gård i Bergstaden - revet og gjenreist

Per Amundsagården var blant de første gårdene som ble fredet på Røros (1923). Det forhindret ikke at gården ble revet i 1925, til fordel for oppføring av en bensinstasjon. Gården hadde fra dette en reise til Norsk Folkemuseum der den ble lagret i mange år, til den kom tilbake til Røros og ble satt opp igjen på sin opprinnelige plass i 1969-72.
62,5757939 11,3870635
Bergmannsgata 30, Røros, 7374

Røros, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1967

En typisk Rørosgård fra slutten av 1700-tallet. Per Amundsagården i Bergmannsgata er et gårdsanlegg som viser det særegne gruve – og bondesamfunnet på Røros der bergmannen supplerte sitt utkomme med husdyr. Gården slik den står i dag er fra slutten av 1700-tallet, og framstår som et av de mest komplette anleggene i Bergstaden Røros. Hovedbygningen ligger mot gata med overbygd port og gangdør side om side. Langs Lasse Støpveta ligger en sammenbygd uthusrekke med eldhus, stall og fjøs. Gården skiftet eiere gjennom tidene, og dermed også navn – fra Per Amundsagården, til Amund Andersgården til Schwartsgården, Horstgården og flere.

Et velutstyrt gårdsanlegg. Skiftet etter overstiger Aarøe (overformann for gruvene) som døde i 1733, viser et særpreget og velutstyrt gårdsanlegg med rikelig med husgeråd. "Horstgården som består av en stue, deruti et bord, en schlaugskive og en kakkelovn av jern, et kjøkken, to kammers, en sal over stua, derpå et bord med benker og en kakkelovn og et sengested, et kammer med et sengested og et lite bord, et stabbur, borrestue, stall med lem over, alt taksert og vurdert til 320 riksdaler." (www.bergstaden.org)

Utleieinformasjon: Per Amundsagården leies ut til Fortidsminneforeningens medlemmer og består av en leilighet med plass for inntil fem personer. Hovedbygningen er restaurert og har fått innredet et opprinnelig sengekammer. Det er to soverom med til sammen fire sengeplasser, og mulighet for en oppredning i stue. Det er installert dusj og toalett i tillegg til et godt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin. Rommene er innredet etter tradisjonen på Røros.

Utleiepriser: 3000,- helg (fred -sønd) 1500,- ukedag (mand-torsd)
Inkludert: Sengetøy, håndklær, utvask og parkeringsplass

For bestilling: se kontaktinfomasjon

Opplevelser i området. Røros er et av Norges viktigste kulturminner og er oppført på UNESCOs verdensarvliste. Røros og Rørosområdet tilbyr en mengde opplevelser basert på Bergstadens historie og betegner seg også som en lokalmathovedstad. Rørosmuseet arrangerer bergstadsvandringer, formidling og utstillinger om bergverksbyens historie. Rørosmartnan og det historiske musikkteateret Elden trekker mange besøkende til verdensarven Røros.

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen/www.bergstaden.org/www.roros.no