REINSKLOSTER

Storgård og klosterruin med lang og rik historie

Storgården Rein har dype historiske røtter. Her opprettet hertug Skule Bårdsson, svigerfar til Håkon Håkonsson, et nonnekloster rundt 1230. I tunet, og delvis sammenbygd med hovedbygningen på gården, ligger i dag restene etter klosterkirken. I dette klosteret var Fru Inger til Austråt forstanderinne fra 1531, og satt med klosterlenet til hun døde i 1555 da det ble kongens krongods.
63.5710922 9.9289263
Klosterveien 195, Rissa, 7100

Rissa, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1888

Ruinen og gården forteller en lang historie. Med sine to karakteristiske to tårn, ligger den flotte hvite hovedbygningen (1866) på gården Rein omgitt av sporene etter en rikholdig og lang historie. Her trekkes de lange linjene fra sagaenes fortellinger om hendinger og personer knyttet til storgården til den i 1704 kom i Horneman-slektens eie. Gården eies og drives i dag av 10. generasjon Horneman. Kirkeruinene viser at den ble bygd i to faser. Den opprinnelige kirken, antagelig eldre enn klosterkirken, kan ha vært et privatkapell på storgården Rein.

Kirke formet som et gresk kors. Kirken hadde en unik form i norsk middelalder, etter form av et gresk kors (likearmet). I midten var reist et høyt tårn, godt synlig på lang avstand der den lå på Reinshaugen. Restene etter tre korsarmer med en original portal, en vindeltrapp og to sidekapeller fra korskirken er bevart. På et tidspunkt ble vestre korsarm erstattet av et stort skip i tidlig-gotisk stil, der restene etter vestveggen står igjen. I tillegg til klosterkirken bestod klosteranlegget av flere andre bygninger, men ingen av disse er bevart i dag.

Graven til enkedronning Margrete? Hertug Skules søster Sigrid ble den første abbedissen i klosteret. Skules datter Margrete, gift med kong Håkon Håkonsson, levde sine siste år som enkedronning her, og er kanskje gravlagt under koret der det ved arkeologiske utgravninger i 1860 årene ble funnet to graver midt i koret. Klosteret ble nedlagt ved reformasjonen i 1537.

Opplevelser i området. Reins kloster er kjent for sin økologiske iskrem, øl – og akevittproduksjon. Produktene selges ikke fra gården, men leverandørlisten viser hvor de er å få kjøpt. Fosenhalvøya har rike opplevelser for små og store med museet Kystens Arv, spennende kystopplevelser, gårdsturisme og kulturminner. Det er også verdt å legge turen til Fortidsminneforeningens mange eiendommer i denne delen av Trøndelag: Tautra kloster, Munkeby, Steinfjøset på Røstad, Steinvikholm slott, Logtun kirke, Hustad kirke, Sakshaug gamle kirke og Olavsstøtten på Stiklestad.

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994 / Klosterruinene på Rein, faktaark, Riksantikvarens ruinprosjekt. / www.reinskloster.no