STEINFJØSET PÅ RØSTAD

Godt håndverk i et stolt prestegårdsfjøs

Vakre og solide gråsteinsmurer fra 1880-årene er veggene i det som i sin tid var rom for et mangfold av dyr på prestegården lille Røstad. Her var det kufjøs, geitefjøs, grishus, stall, sauebinger og melkerom. En lang kamp for bevaring gjorde at fjøset ble et lokalt landbruksmuseum som forteller om hardt arbeid med jordbruk og husdyrhold gjennom tidene.
63,6723104 10,6212217
Prestegårdsvegen, Leksvik, 7120

Leksvik, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1982

Prestegårdsfjøs og landbruksmuseum. Prestegården lille Røstad og Leksvik kirke ligger omrammet av asketrær, plantet av prestefrue Amalie Sofie Wergeland, enken etter poeten Henrik Wergeland. Hun kom hit som prestefrue i 1850 etter å ha giftet seg på nytt med presten Niels Andreas Biørn etter at Henrik Wergeland døde i 1845. Fjøskassen, med tidligere stall, ble bygd i 1883 i presten Carl Ludvig Møllers tid. Leksværingen Kasper Vinge tok på seg byggingen. Han brukte lokale håndverkere til trearbeidet, mens gråsteinsmuringen ble utført av innleide håndverkere fra Selbu. Håndverket var særdeles godt. Murene er like vakre, rette og fine den dag i dag. I 1979-80 ble det bestemt at fjøset og låven skulle rives. Dette ble ikke allment kjent før Kirke- og undervisningsdepartementet fikk problemer med rivingen. Den som klarte oppgaven ble lovet 20 000 kroner og steinen attpåtil. Ivrige folk meldte seg til oppgaven – noe som også utløste en vernekamp. 

Opplevelser i området. Leksvik og Rissa kommuner ble i 2018 slått sammen til Indre Fosen. Kommunen ligger på Fosenhalvøya, rett over fjorden for Trondheim. Området har dype historiske røtter og et spekter av kultur- og naturopplevelser. I dette området ligger Reinskloster, som også er i Fortidsminneforeningen eie. 

Kilde: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994.