STEINVIKHOLM SLOTT

En mektig ruin etter landets siste katolske erkebiskop

Ruinen av Steinvikholm slott gir fortsatt et storslått inntrykk der den ligger på en holme i Trondheimsfjorden. - Det som i sin tid var et mektig befestet slott, reist i årene 1525-1532 av landets siste katolske erkebiskop, Olav Engelbrektsson. Et anlegg bygd for å vise og befeste kirkens og erkebiskopens makt i en tid med harde maktkamper og store samfunnsendringer.
63,5436578 10,8132125
Steinvikholmen, Skatval, 7510

Skatval, Stjørdal, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1894

Et viktig nasjonalt kulturminne. Steinvikholm slott var erkebiskopens faste tilholdssted i de urolige årene rundt reformasjonen av Norge. Biskopen var leder av Riksrådet (den norske regjeringen) og sentral i kampen om den norske kronen og den katolske kirkens makt. Marthin Luthers lære var en ideologisk faktor i denne kampen. Mange av Nidarosdomens kostbarheter, blant annet skrinet til Olav den hellige, ble oppbevart på Steinvikholm i denne perioden. Engelbrektsson flyktet fra landet i 1537, og søkte tilflukt i Nederland hvor han døde i 1538. Tilbake på Steinvikholm lå et utdatert forsvarsanlegg og slott som etter hvert led forfallets skjebne, der folk også forsynte seg av stein til eget bruk.

Gravd fram i dagen. En systematisk utgravning av Steinvikholm slott ble igangsatt i 1894 etter at Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling, overtok eiendommen. Mellom 1894 og 1900 ble ruinen gravd ut og konservert i den form den sees i dag. Slottet er nærmest kvadratisk med to diagonalt stilte kanontårn, Bonden og Vanntårnet. Murene er 4 meter tykke, mens det største kanontårnet, Bonden, har imponerende 5 meter tykke vegger. Steinvikholm er en historisk arena der ruinen formidler en sterk og sentral historie om mennesker, makt og stridigheter rundt reformasjonen av Norge.

Opplevelser i området. Stjørdal ligger 33 km fra Trondheim, og med Værnes flyplass er det en port inn til opplevelser i Trondheim og Trøndelag. Stjørdal byr på gårdsopplevelser, bergkunst, kulturaktiviteter, friluft og fiske – og mere til. 

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994 /nrk kultur.no (oktober 2017) /«Steinvikholm slott – på overgangen fra middelalder til nyere tid». Sæbjørg Walaker Nordeide. NIKU Temahefte 23.