UVDAL STAVKIRKE

Overdådige interiører og spennende arkeologiske funn under kirkegulvet

Uvdal stavkirke fra 1168 har bak sitt tjærede ytre en helt spesiell innvendig atmosfære. Når man går inn gjennom portalen med dekor fra middelalderens heltediktning, trer man inn i et usedvanlig fargesterkt og rikt dekorert kirkeinteriør. Frodig dekorering gjennom flere århundrer har skapt en harmonisk helhet.
60.265536 8.8348002
Kirkebygda 111, Uvdal , 3632

Uvdal, Buskerud 

I Fortidsminneforeningens eie siden 1901

Utvidelser og endringer gjennom århundrer. Kirken, som den står i dag, er et resultat av stadige utvidelser og ombygginger frem til 1800-årene. Hvert århundre har lagt noe til og slik er kirken blitt er vakkert og eiendommelig eksempel på hvordan byggestil og dekor fra flere perioder kan smelte sammen til en rik og harmonisk helhet.

Fargesterkt. Uvdal stavkirke fikk sine fargesterke malte dekorasjoner i skipet og koret fra midten av 1600-tallet og til utover 1800-tallet. Her er renessansens og barokkens formspråk med bugnende blomster og frukter på vegger, og himlingene dekket med lubne blader. I buen inn til den tidligere apsisåpningen er det malt en enkel framstilling av syndefallet, med Adam og Eva og slangen i paradiset.

Den flotte vestportalen har motiv fra Vosunga saga, der Gunnar i ormegården med bakbundne hender spiller harpe med tærne slik at ormene ikke skal hogge. Portalen er fra en utvidelse av kirken på 1200-tallet. Lite er tilbake av middelalderens inventar, ut over en døpefont i tre. Ved utgravninger under kirken i 1978, som en del av sikring av fundamentene, ble det imidlertid gjort interessante arkeologiske funn av godt bevarte graver fra middelalder. Disse ga innblikk i folketro, gravskikker og gravklær, og tekstilene som ble funnet er av de best bevarte fra norsk middelalder.  

Opplevelser i området: Uvdal stavkirke ligger som en del av Nore og Uvdal bygdetun, med billettsalg i den koselige Skolestua kafé. Numedal er kjent som Middelalderdalen med sine stavkirker og tømmerbygninger fra middelalderen. Årlig arrangeres Middelalderuka med et variert kulturprogram for barn og voksne. Fortidsminneforeningens eier også Nore stavkirke.Visitnorway.no  

Kilder: Riksantikvarens stavkirkeprogram. Uvdal stavkyrkje. Faktaark. / Kirker i Norge. Anker,Leif og Havran, Jiri. ARFO 2005 / En reise gjennom norsk byggekunst. red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994