VØIENVOLDEN GÅRD

Bondegården i storbyen

Vøienvolden er Oslos mest komplette og best bevarte løkkebygg med et gårdstun fra 1700-tallet. Vøienvolden forteller historien om den verdifulle bymarka og jordområdene som en gang spilte en viktig rolle i matforsyningen til hovedstadens befolkning. Nå ligger gården som en fredelig oase i bydel Sagenes og storbyens pulserende liv.
59,9343665 10,7546405
Maridalsveien 120, Oslo, 0461

Sagene, Oslo

I Fortidsminneforeningens eie siden 1954

Fra løkke i bymarka til oase midt i byen. i 1629 fikk Christiania sin bymark der beboerne kunne dyrke mat og ha dyrehold. Dette var et godt tilskudd til matforsyningen for Christianias beboere fra byens etablering etter bybrannen i 1624. Hver bygård fikk tildelt hvert sitt stykke jord til å dyrke korn og grønnsaker. Mesteparten av bymarka skulle være felles beitemark. Allikevel ble det tidlig etablert private løkker på fellesarealene. En løkke betød et inngjerdet stykke land. Eiendommen Vøienvolden var av de store løkkene som den velstående og innflytelsesrike rådmann Johan Pettersen Bergmand fikk i 1683 for tjenester han hadde gjort for byen.

En ny tid med Udnæsfamilien. Løkkegården gikk siden gjennom mange utviklingstrinn med mange eiere – både byborgere og bønder. I 1829 ble gården solgt til brennerimester Gabriel J. Udnæs, og med ham innledes en ny tid på Vøienvolden. Stedet ble et samlingssted for haugianere. Sønnesønnen, Sverre Udnæs og hans kone Ingrid overtok gården i 1913. Byen hadde nå rykket nærmere Vøienvolden, og det var avgitt grunn til ny bebyggelse på Sagene.

En stor istandsettelse. Det var slutt på tiden da Vøienvolden var et gårdsbruk i drift, slik den hadde vært da Sverre Udnæs´ far drev gården i mer enn 40 år. Sverre og Ingrid Udnæs satte i gang en stor istandsettelse av stedet og engasjerte i 1917 arkitekt Magnus Poulsson til å tegne om hovedhuset. Et påbygg som vendte mot hagen ble revet, og en ny sidefløy med kjøkken og pikeværelse ga huset det preg det har i dag.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus har sine kontorlokaler på Vøienvolden og den gamle gården på Sagene er en base for foreningens aktiviteter.

Opplevelser i området: Maridalsveien med bevart trehusbebyggelsen fra 1700 – og 1800-tallet, ligger som nærmeste nabo til Vøienvolden. Dette er et idyllisk område, der Akerselva viser vei til en rik industrihistorie. Arbeidermuseet i nærområdet formidler historien om den industrielle revolusjonen som skjedde langs Akerselva på 1800-tallet, og det arrangeres også vandringer i området der Vøienvolden er inkludert. Vøienvolden ligger rolig og skjermet, åpent tilgjengelig for alle, med kort avstand til Oslos mange opplevelsestilbud

Kilder: En reise gjennom norsk byggekunst. red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994/ Vøienvolden på Sagene. Fra gårdens og bydelens historie. Svein Solhjell. Pax Forlag A/S. 2017. Byløkker i Oslo. Løkker på bymarken. Finn Holden 2007