Årbok 2014 - Dødens kulturminner

kr 80,00
+kr 79,00 (Frakt)

Medlemmer får dette til kr 50,00

INNHOLD

 

FORORD

HVOR BLE DET AV DEN GAMLE KIRKEGÅRDSKULTUREN?
 - Oddbjørn Sørmoen

UTFORMINGEN AV DE TYSKE KRIGSKIRKEGÅRDER I NORGE
 - Annegreth Dietze-Schirdewahn og Kirsten G. Lunde

NÆS VERKS NYGOTISKE STØPEJERNSKORS
 - Ulf Hamran

MELLOM TRADISJON OG MODERNITET: KREMASJONSBEVEGELSEN OG DE FØRSTE NORSKE KREMATORIENE
 - Svein Henrik Pedersen

GRAVMINNER AV KLEBERSTEIN I GUDBRANDSDALEN
 - Kåre Hosar

MINNETS FORGJENGELIGHET: GRAVMINNER AV TRE I GUDBRANDSDALEN
 - Kåre Hosar

FOLKETS STEMME: SPONTANE MINNESTEDER ETTER 22. JULI
 - Line Gjermshusengen

DØD OG SORG: JØDISKE KULTURMINNER I NORGE
 - Harry Rødner

MINNET OM DE DØDE OG PÅMINNELSEN OM DØDEN: MAGISTER JENS PEDERSEN HIERMANNS EPITAFIUM I STAVANGER DOMKIRKE
 - Kristin B. Aavitsland

I DØDEN ER VI ALLE LIKE: ENDRINGER I NORSK KIRKEGÅRDSKULTUR PÅ 1900-TALLET
 - Karsten Jørgensen

BILDER VED LIVETS SLUTT: UTSMYKNING AV FIRE BISETTELSESROM I OSLO
 - Gunnar Sørensen

DØDEN I NORSK MELLOMALDER
 - Øystein Ekroll

JUBILEUMSUTSTILLINGEN PÅ FROGNER 1914
 - Sylvia Merete Baier Evensen

GUD, KONGE OG ENEVELDE: ELVERUM KIRKES UTSMYKKING OG DENS IDEOLOGISKE KONTEKST OG FORBILDE
 - Trond Norén Isaksen

ET CAPELL PAA ØREN I LOUGEN ELV
 - Linn Willetts Borgen

BOKANMELDELSE: HEINRICH ERNST SCHIRMER – KOSMOPOLITTENES ARKITEKT AV MARI HVATTUM
 - Trond Indahl

BOKANMELDELSE: HARRY FETT – HISTORIEN ER LENGST AV KRISTIN B. AAVITSLAND
 - Ola Svein Stugu

BOKANMELDELSE: RESTAURERINGSKONSTENS HISTORIA AV FREDERIC BEDOIRE
 - Oddbjørn Sørmoen

DENDROKRONOLOGISKE DATERINGER FRA 2013 OG 2014
 - Terje Thun og Jan Michael Stornes