Årbok 2015 - Brann og byplanlegging

kr 80,00
+kr 79,00 (Frakt)

Medlemmer får dette til kr 50,00

INNHOLD

 FORORD

BYBRANNER, EIENDOMSRETT OG REGULERING I TIDLIG NYTID (1500-1800)
 - Finn-Einar Eliassen

CICIGNONS KATOLSKE BYPLAN FOR TRONDHJEM
 - Eystein M. Andersen

SAAVIDT SKEE KAN, MED MUUR: MURTVANG I BERGEN GJENNOM 300 ÅR
 - Erlend Hofstad

SKIEN – «DE SKJØNNE KUNSTERS» BY: BYPLAN OG ARKITEKTUR ETTER 1886
 - Eystein M. Andersen

ÅLESUND – EI SKATTEKISTE MED KUNNSKAP OM FORTIDA
 - Ingvil Eilertsen Grimstad og Elise Cosme Hoedemakers

SENTRUMSPLANEN AV 1916 – ET HØYDEPUNKT I BERGENSK OG NORSK BYPLANLEGGING
- Hans-Jacob Roald

GJENREISINGSBYEN BODØ: EIN OMSTRIDT BYPLAN SOSIALDEMOKRATIET GJORDE TIL SIN
 - Steinar Aas

GJENREISNINGSBYEN KRISTIANSUND: EN HOLMGANG MELLOM TRADISJON OG MODERNISME
 - Christ Allan Sylthe

FINNMARKS GJENREISINGSBYER – BYPLANER OG FELLESSKAPETS BYGNINGER
 - Ingebjørg Hage

STEINKJER – EIN RETROSPEKTIV OMDØMMESTUDIE AV EIN GJENREISINGSBY
 - Robert Øfsti

FARGER I FORANDRING: 1600- OG 1700-TALLETS LIMFARGEDEKOR I FORENINGENS KIRKER
 - Tone Marie Olstad

FRA DANSK PROVINS TIL UNIONSOPPLØSNING – ANTIQUITETSCOMMISSIONEN AV 1811 OG DE FØRSTE HUNDRE ÅR MED ARKEOLOGISKE MUSEER I NORGE
 - Egil Mikkelsen

BOKOMTALE: MED VILJE OG VITEN. OM KULTURMINNEVERN I NORGE. RIKSANTIKVAREN 1912–1958 AV DAG MYKLEBUST
 - Sine Halkjelsvik Bjordal

«KANSKJE DEN MINST PÅAKTETE»: UNDERSØKELSE OG DATERING AV HØYJORD STAVKIRKE
 - Ola Storsletten

NY DATERING AV HJELTARSTUA
 - Ingebjørg Øveraasen og Kåre Hosar