Årbok 2016 - Krigens minner

kr 80,00
+kr 79,00 (Frakt)

Medlemmer får dette til kr 50,00

INNHOLD

FORORD

DEN FARLIGE HISTORIEN ER DEN SOM FORTIES
 - Janne Wilberg

DET VANSKELIGE DILEMMAET – KULTURMINNEVERNET I NORGE UNDER KRIGEN
 - Marianne Tandberg

MINNETS MATERIALITET – NORSKE KRIGSMINNESMERKER I NORMANDIE
 - Line Esborg

«TILSTEDE VAR INGEN…» – SYNAGOGEN I CALMEYERS GATE 15, 1921–1942
 - Sidsel Levin

DEN TYSKE BYGGHERREN I NORGE 1940–1945
 - Gunnar D. Hatlehol

FORTRENGTE VEIER – FORTIELSEN AV DE NORSKE VEIENES HISTORIE UNDER KRIGEN
 - Pål Nygaard

OPPRUSTNINGEN AV NORSK JERNBANE UNDER KRIGEN
 - Bjørn Westlie

LYNGENLINJA OG FRØYLINJA – FRA LANDFORSVARSLINJER TIL VERDIFULLE KULTURMINNER
 - Anders Hesjedal

ATLANTERHAVSVOLLEN – ATLANTIKWALL
 - Roberta Luciani og Janne Wilberg

DRØMMEN OM NORDSTERN
 - Johan Helberg og Knut Sivertsen

VÆRKRIGEN I ARKTIS
 - Anne-Cathrine Flyen

VERDIEN AV KULTURMINNER – ØKONOMISK MERVERDI PÅ BOLIGER I OSLO 2004–2013
 - Martin Austvoll Nome og Morten Stige