Årbok 2017 - Kontrast, tilpasning, kopi

kr 80,00
+kr 79,00 (Frakt)

Medlemmer får dette til kr 50,00

Innhold

FORORD

IDEOLOGIERNAS DÖD – RESTAURERING UNDER ÅREN KRING 2000
 - Fredric Bedoire

VERDITENKNING I ET RETROPERSPEKTIV: EN ØVELSE I FORENKLINGENS KUNST
 - Dag Myklebust

NOEN ORD OG BEGREPER OM TILPASSING
 - Hans Jacob Hansteen

NÅR STEDSMYTER BLIR VIKTIGERE ENN ARKITEKTUR: IDRETTSANLEGG SOM KULTURMINNER
 - Even Smith Wergeland

TANKER OM ET KOPIERT LYSTHUS
 - Hans-Henrik Egede-Nissen

BILDER SOM KILDER – REKONSTRUKSJONEN AV PRESTEN WILSES HAGE PÅ SPYDEBERG PRESTEGÅRD
 - Lars Jacob Hvinden-Haug

BRYGGEN I BERGEN: HVORDAN BYGGER VI NYE HUS MIDT I ET KULTURMINNE?
 - Trond Indahl

BRYGGENS SJØFRONT - VEL BEVART? FASADEELEMENTER DATERT 1800-2015
 - Tone Marie Olstad

AD QUADRATUM OG RESTAURERINGEN AV TRONDHEIM DOMKIRKE – «EN LANGVARIG KAMP, OFTE MED MINDRE TILTALENDE EPISODER»
 - Vidar Trædal

LUKSUS I LUSTER: HØGENDESKIRKEN URNES
 - Margrethe C. Stang

HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2016

MINNEORD:

Bendik Bjerknes (1983–2017)

Kristin Jahnsen (1949–2017