Årbok 2018 - Kulturminner i bruk

kr 80,00
+kr 79,00 (Frakt)

Medlemmer får dette til kr 50,00

INNHOLD

FORORD

FLYTENDE KULTURMINNER
 - Torstein Arisholm

NY BRUK AV VERNEVERDIGE HELSEBYGG
 - Dag Kittang og Jennifer McNeany

VERN OG BRUK AV FORSVARETS KULTURMINNER
 - Janne Wilberg

INTERNASJONALE ERFARINGER MED NY OG UTVIDET BRUK AV KIRKER
 - Oddbjørn Sørmoen

KRAFTANLEGG 1 OG 2 I HØYANGER: IDENTITET, ENGASJEMENT, BEVARING OG BRUK
 - Arlen Bidne

INDUSTRIBYGNINGER – VERN, GJENBRUK ELLER UTSLETTELSE
 - Kari Due Ulla

KONVERTERINGENS KARUSELL UTFORDRINGER VED NY BRUK AV ELDRE INDUSTRIANLEGG
 - Hogne Langset

SENTRALENS FORANDERLIGE FORMER: REFLEKSJONER RUNDT «FORFATTERSKAP», BRUKERMEDVIRKNING OG ENDRINGSADMINISTRASJON
 - Vignir Helgason

BEVARINGSVERDIGE BRYGGER – TIL BRUK ELLER BESVÆR?
 - Mette Bye

KAMPEN OM KUPPELEN
 - Ulf Grønvold

STAVKYRKJENE OG HANDVERKSBASERT MATERIALANALYSE
 - Roald Renmælmo & Andreas Kirchhefer

JØRGEN JENSENIUS SOM STAVKIRKEFORSKER
 - Leif Anker

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING