Årbok 2019 - Aktivisme

kr 80,00
+kr 79,00 (Frakt)

Medlemmer får dette til kr 50,00

INNHOLD:

FORORD

PASTORALT KULTURMINNEVERN: GERHARD SCHØNING, JACOB NEUMANN OG MAGNUS BROSTRUP LANDSTAD
 - Arne Bugge Amundsen

AKTIVISTEN JOHAN CHRISTIAN DAHL – HISTORIE OG KULTURMINNER SOM FELLES ARV OG ANSVAR
 - Tonje H. Sørensen

EN STIL SOM ER. HERMANN SCHIRMERS ARKITEKTONISKE NASJONALISME
 - Bente Aass Solbakken

AKSJONISMEN OG BYMILJØVERNET
 - Dag Kittang

ROCK OG POP MOT (OG FOR) RIVING
 - Dag F. Gravem

INDIVIDET I FELLESSKAPETS VERN: EN ENTUSIASME-SOSIOLOGISK DIALOG
 - Trond Eide og Aksel Tjora

ALDRI MER NORDLI TILBAKEBLIKK PÅ ET SPEKTAKULÆRT TAP
 - Ola H. Fjeldheim og Ingeborg Magerøy

EMPIREKVARTALET MÅ REDDES. LA Y STÅ! ET ESSAY OM AKTIVISMENS GJENTAGENDE GJENVORDIGHETER
 - Hugo L. Jenssen

ETTERREFORMATORISK ARKEOLOGI: EN VERDIFULL KILDE TIL KUNNSKAP OM VÅR NÆRE FORTID
 - Christopher McLees

AGATUNET I HARDANGER OG EIDETUNET I ROMSDAL – INNMARKSUTSKIFTINGAR, FREDINGSVEDTAK OG ULIKE TUNSOGER
 - Mads Langnes

NYE DENDROKRONOLOGISKE DATERINGER
 - Terje Thun

BOKOMTALE: CONCRETE OSLO
 - Elin Haugdal

ERLA BERGENDAHL HOLER (1937–2019)
 - Margrethe C. Stang

FORTIDSMINNEFORENINGEN 175 ÅR
 - Mari Vannes

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING