Årbok 2021

kr 80,00
+kr 79,00 (Frakt)

Medlemmer får dette til kr 50,00

INNHOLD:

FORORD

DEN BERGENSKE FILIALAFDELING OG NONNESETER KLOSTER: Å HENTE FRAM KUNNSKAP OM FORM OG LIV I BERGENS ANDRE MARIAKYRKJE
 - Alf Tore Hommedal

«LEVNINGER AF UDSKAARNE BJELKEHOVEDER» I HUSTAD KIRKE PÅ INDERØY
 - Helle Vangen Stuedal og Bodil Østerås

STEINHUS PÅ STEINGRUNN: ROSENDAL OG NES – SLEKTEN BILDTS BYGGEVIRKSOMHET PÅ NORSKE HERREGÅRDER PÅ 1600-TALLET
 - Lars Jacob Hvinden-Haug

STAVKIRKEFORSTÅELSER FØR FORTIDSMINNEFORENINGEN: EN INNGANG TIL DET NORSKE FORTIDSMINNEVERNETS FORHISTORIE
 - Sine Halkjelsvik Bjordal

BIT FOR BIT: DEN NORSKE «SVEITSERSTILENS» FØRSTE FAMLENDE FORSØK
 - Jens Christian Eldal

STRØMMEN TRÆVAREFABRIK: FAMILIENE SEGELCKE, DAAE OG WIBORG PÅ KALVILD TRÆSLIBERI
 - Ulf Hamran

NOTAT: NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM: EN OPPFORDRING TIL VIDERE BRUK OG UTVIKLING
 - Christian Sundby Østevik og Sverre Austnes

NOTAT: FRA AUTENTISITET TIL VARIGHET
 - Hans-Henrik Egede-Nissen

MINNEORD: GUNNAR SANDVIK (1934–2021)
 - Johan Helberg

HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING