Redd et hus! Håndbok i lokalt kulturminnevern

kr 50,00
+kr 15,00 (Frakt)

Medlemmer får dette gratis

Å ta vare på kulturminner er viktig. I denne håndboken kommer vi inn på argumentasjonen hvorfor, og gir deg som ønsker å engasjere deg lokalt en rekke gode råd på veien. Her lærer du også om lovverk og formelle planprosesser.