Kunst

Sikre deg et kunstverk og et minne fra kunstnerhjemmet Jorderik på Lillehammer samtidig som du er med på å redde dette unike kulturminnet!

Kunstverkene er signert Lillehammermaleren Ole Mæhle (1904-1990), en av kunstnerne som levde og arbeidet på Jorderik. I 2019 kjøpte Fortidsminneforeningen det verneverdige kunstnerhjemmet for å redde bygningen fra forfall og riving. Nå settes det i stand etter antikvariske prinsipper, og målet er å finne ny bruk til glede for byens befolkning.

I forlengelse av kjøpet mottok foreningen en stor gave: Therese Mæhle, kunstnerens barnebarn og enearving, donerte hele samlingen etter sin farfar - 870 verk! Nå selges denne samlingen til inntekt for restaureringsarbeidet. En del av bildene ble solgt under vår salgsutstilling på Lillehammer i 2020, og nå digitaliserer vi salget av resten av samlingen.

Inntektene går uavkortet til et restaureringsprosjekt med flere fasetter: Kurs for unge håndverkere, bevisstgjøring rundt klimafordelen av å ta vare på eksisterende bygninger og bergingen av en kulturhistorisk bygning tegnet av den kjente arkitekten Arnstein Arneberg (1882-1961). Les mer om historien og prosjektet HER.

KJØP = DONASJON

Maleriene er inndelt i priskategorier. Dette er for å tydeliggjøre at hvert kjøp er å anse som en donasjon til Jorderik. Alle bildene er vurdert og taksert av kunsthistoriker Nina Castberg Braathen. Har du spørsmål vedrørende bildene, kontakt oss på post@fortidsminneforeningen.no eller ring tlf. 23 31 70 70. 

Flere av motivene er fra Bøverdalen og Bamble, men også fra malerens reiser til Hellas, Italia og Spania på 1950-tallet. Kanskje finner du et bilde fra din hjemplass, hytta eller et sted du har besøkt? Ønsker du å vurdere et bilde in situ kan du komme innom vårt hovedkontor i Dronningens gate 11, 0152 Oslo, etter avtale.

Litografi kr. 800,- Maleri kr. 1000,- Maleri kr. 1500 ,- Maleri kr. 2000,- Maleri kr. 800 ,-