Krevende å skjære for 950 år siden. Krevende å skjære i dag!

Publisert 09.02.2021

Unikt prosjekt for treskjærer-Norge

Nordportalen – også kjent som Urnesportalen - er blant landets mest ikoniske eksempler på treskjærerkunst. I regi av Fortidsminneforeningen skal nå noen av våre fremste treskjærere lage en rekonstruksjon – og lære mer om hvordan kollegaene deres utførte arbeidet for nesten et tusen år siden!

Tekst: Linn W. Borgen

– Det man kjenner mest på er det monumentale med hele portalen, sier Rune Hjelen, treskjærer og universitetslektor ved Nord universitet. Han er en av flere treskjærere som sammen skal lage en rekonstruksjon av den utsøkte skurden i det vi kjenner som Urnesportalen. Han har stor respekt for jobben som ligger foran ham.

 – Dette er krevende å skjære i dag og det var krevende å skjære for 900 år siden. Jeg synes det er ekstremt at dette ble laget på den tiden, og det er ekstremt å stå her. Man kjenner at det går inn hit, sier Hjelen og slår seg lett på brystet.

Som del av Fortidsminneforeningens forsknings- og utviklingsarbeid ble det sensommeren 2020 satt i gang et prosjekt med å lage en kopi, en prosessuelt autentisk rekonstruksjon av Nordportalen i Urnes stavkirke. Prosjektet samler noen av Norges beste treskjærere og vil gi ny kunnskap om portalens tilblivelseshistorie for rundt 950 år siden.

SE FILMEN: «Treets mester: En treskjærerutfordring etter 950 år»

En opplevelse for publikum

Nordportalen var en viktig årsak til at Urnes stavkirke ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1979. Den ferdig rekonstruerte portalen skal være et sentralt utstillingsobjekt i det nye verdensarvsenteret i den lille bygda Ornes i Luster, planlagt åpnet i 2024. Der skal den formidle middelalderens håndverkspraksis til de besøkende og bidra til å knytte sammen senteret og stavkirken.

LES MER OM URNES VERDENSARVSENTER

Rekonstruksjonen vil avlaste originalen og gi publikum mulighet til å oppleve ornamentikken på nært hold, blant annet ved å kunne berøre portalen og gå gjennom den.

LES OGSÅ: LUKSUS I LUSTER

Unikt forskningsprosjekt

I august 2020 ble det gjennomført en innledende workshop på Ornes, der store deler av treskjærermiljøet var samlet for første gang. Selve skjærearbeidet vil ha oppstart i 2021, der første utfordring er å felle trær som kan gi et egnet materiale.

For å fremme samarbeid og faglig utveksling i treskjærermiljøet er oppdraget fordelt på tre utvalgte team, som skal jobbe med hver sine deler av portalen, henholdsvis venstre planke, høyre planke og overligger/dørblad/svill/stavleie.

Hvert team skal jobbe individuelt med hypotesedannelse og utprøving underveis, men vil møtes til jevnlige samlinger der viktige spørsmål i arbeidet tas opp til diskusjon.

Følg prosessen i sosiale medier

Prosjektet skal utforske middelalderens arbeidsprosess gjennom temaer som materialkvalitet, design, verktøy og skjæreteknikker. For at resultatene skal være tilgjengelige for videre forskning, er dokumentasjon en essensiell del av prosjektet.

Publikum skal også få være med, blant annet gjennom filmklipp fra det pågående arbeidet i sosiale medier. Arbeidet er også planlagt å foregå åpent for publikum i Ornes i sommersesongen. Gjennom dette prosjektet vil både forskere og et allment publikum få et unikt innblikk i Urnesportalens ornamentikk, der utformingsprosessen følges helt fra grovbearbeiding av tømmer i skogen og frem til ferdig montering.

URNES VERDENSARVSENTER HAR FÅTT EGEN NETTSIDE