Europa Nostra i brev til Solberg: Y-blokka kan bli en kilde til stolthet og framtidstro for Norge og Europa

Publisert 22.04.2020

«Det er ikke for sent å redde Y-blokka og gi bygningen nytt liv. La den bli et minnested og en kilde til stolthet og framtidstro», heter det i et brev til statsminister Erna Solberg fra den felleseuropeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra.

Tekst: Trond Rødsmoen

I brevet datert 21. april og signert generalsekretær Sneška Quaedvlieg-Mihailovic og visepresident Guy Clausse, ber organisasjonen Erna Solberg omgjøre rivevedtaket: «Vi har stor tro på at Y-blokka har en framtid og at stedet har potensial til å forvandle en mørk hendelse i norsk og faktisk også europeisk historie til et varig symbol på fred og demokrati for Norge, Europa og verden.»

Oppfordrer til fornyet dialog

Organisasjonens henvendelse kommer i kjølvannet av Oslo tingretts kjennelse 7. april 2020. Fortidsminneforeningen og Norske arkitekters landsforbunds søksmål ble avvist, noe som åpner for at rivingen kan begynne. Selv åpner Europa Nostra med denne siste appellen for fornyet dialog med norske myndigheter: «Sammen med European Investment Bank Institute oppfordrer vi deg til å akseptere vårt forslag om en fornyet dialog og vårt tilbud om kompetanse for sammen å sikre en lovende fremtid for Y-blokken.»

European Investment Bank Institute (EIB Institute), en arm av Den europeiske investeringsbanken (EU-landenes egen bank), fokuserer spesielt på investeringsprosjekter som bidrar til sosial og kulturell utvikling, utjevning og økt europeisk felleskapsforståelse.

EIB Institute står sammen med Europa Nostra for kulturminneprogrammet 7 Most Endangered, konkretisert i listen som hvert annet år presenterer Europas syv mest truede kulturminner av internasjonal betydning. 24. mars i år kom nyheten om at Y-blokka er tatt inn på denne både eksklusive og triste listen for 2020.

LES BREVET FRA EUROPA NOSTRA TIL ERNA SOLBERG

Y-blokka kan sette trist europeisk presedens

Siden starten i 2013 har i alt 36 kulturminner og kulturmiljøer i Europa fått status som en av 7 Most Endangered – bland disse attraksjoner som lagunen i Venezia, en bysantinsk kirke, Wiens historiske sentrum. flere slott og festningsverk. De senere årene har også flere av modernismens verneverdige bygninger blitt nominert til listen.

Å havne i dette selskapet betyr ikke bare at kulturminnet får ekstra oppmerksomhet, det betyr også at Europa Nostra i samarbeid med Den europeiske investeringsbanken tilbyr å engasjere seg i å finne bærekraftige løsninger som kan redde kulturminnet, i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale krefter.

I brevet til Solberg gjøres det et poeng av at ingen av kulturminnene som hittil har havnet på listen er blitt revet: «Den planlagte rivingen av Y-blokka vil bli en første og skape en veldig trist presedens». Organisasjonen kommer også inn på det uheldige sammenfallet av tingrettens avvisning av søksmålet og den pågående pandemien, ikke bare fordi restriksjoner hindrer organiserte demonstrasjoner, men også fordi nettopp kultur og kulturminner vil rammes hardt av de økonomiske ettervirkningene av koronakrisen.

Samtidig understreker Europa Nostra at nettopp kulturen og kulturarven vil være en sentral bidragsyter når landene etter pandemien skal bygge seg opp igjen sosialt og økonomisk. Og at Y-blokka må være en del av dette bildet.  

LES BREVET FRA EUROPA NOSTRA TIL ERNA SOLBERG