Betong-ikonet en av Europas syv viktigste truede bygninger

Publisert 24.03.2020

Fortidsminneforeningens generalsekretær: Klar beskjed til den norske regjeringen

Midt i oppkjøringen til det norske bygningsvernets historisk viktige rettsmøte denne uken, sender kulturgiganten Europa Nostra ut et siste argument for å redde Y-blokka, og setter bygningen på listen over 7Most Endangered i 2020, en liste like eksklusiv som den er trist.

Torsdag og fredag denne uken blir det holdt rettsmøte hvor spørsmålet om midlertidig forføyning for å stoppe rivingen av Y-blokka vil bli behandlet. Vinner Regjeringsadvokaten fram med sitt syn, kan rivingen starte. Det vil i så fall bli en skamplett ikke bare for den sittende regjeringen, men også på den fremtidige fortellingen om Norges kulturhistorie.

Generalsekretær Ola H. Fjeldheim har denne kommentaren: Oppføringen på 7ME er nok en bekreftelse på at Y-blokka er et internasjonalt viktig kulturminne. ICOMOS, UNESCO og Europa Nostra har alle uttrykt dette tydelig tidligere, oppføringen nå er klar beskjed til den norske regjeringen: La Y stå – den er viktig for hele Europa! I rettsmøtet om å stanse rivingen fram til rettssaken kommer opp, er Norges internasjonale forpliktelser er et av temaene. Vi må se i øynene at det ikke er veldig mange kulturminner i Norge med internasjonal betydning. Y-blokka er en av disse få.

EUROPA NOSTRAS BEGRUNNELSE

Slik presenteres The Y-block for Europa 

Y-blokka, en ikonisk regjeringsbygning med symbolsk betydning, står nå i umiddelbar fare for å rives.
Europa Nostra
Utvalget ble gjort på bakgrunn av
stedenes eksepsjonelle historiske betydning og kulturelle verdi
Europa Nostra

Her er de seks andre bygningene:

Det albanske nasjonalteateret, Tirana, ALBANIA

Et enestående eksempel på moderne italiensk arkitektur fra 1930-tallet, som er et av de fremste kulturelle samlingspunktene i landet, står ovenfor en umiddelbar rivetrussel.

Jezeří slott, Horní Jiřetín, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK

Et slott i barokk stil, som var åstedet for den første private fremførelsen av Beethovens tredje symfoni i 1804, er i langt fremskredent forfall.

Sammezzano slott, Toscana, ITALIA

En slående vakker historisk bygning i eklektisistisk stil, typisk for den orientalistiske moten på slutten av 1800-tallet, har blitt offer for vanskjøttelse og hærverk.

Szombierki kraftverk, Bytom, POLEN

Et modernistisk kraftverk fra 1920-tallet er truet av riving, til tross for gjentatte forsøk på å gjøre stedet til et arnested for kreative næringer.

Beograd festning og dens omgivelser, SERBIA

Autentisiteten og det helhetlige uttrykket til et imponerende festningsverk – inkludert på UNESCOs forhåndsliste som del av det største pan-europeiske, transnasjonale verdensarvstedet, Det romerske imperiets grenser – er truet av et ødeleggende gondolbaneprosjekt.

Plečnik stadion, Ljubljana, SLOVENIA

En av de eldste bygningene av sitt slag i Europa, bygget i 1925 etter tegninger av den anerkjente arkitekten Jože Plečnik, står i fare for å gå tapt grunnet dårlig tilpasset eiendomsutvikling

Dekanen for The European Investment Bank Institute, Francisco de Paula Coelho, sa: “Nok en gang er EIB-instituttet stolte over å støtte 7 Most Endangered-programmet. Ved å sette disse stedene i søkelyset, spiller 7 Most Endangered-programmet en kritisk rolle i å beskytte Europas viktigste ressurser: kulturelt mangfold og kulturarv”.

Nominasjonene ble sendt inn av private og offentlige institusjoner som er del av Europa Nostras nettverk av medlems- og samarbeidsorganisasjoner fra hele Europa. De 7 mest truede stedene i 2020 ble valgt av Europa Nostras styre blant de 14 stedene som var kortlistet av et ekspertpanel. Utvalget ble gjort på bakgrunn av stedenes eksepsjonelle historiske betydning og kulturelle verdi, samt den umiddelbare faren de står overfor. Nivået på engasjement i lokalsamfunnet og offentlige og private aktørers dedikasjon til å redde disse stedene ble vurdert som essensielle tilleggsverdier. Et annet kriterium for utvalget var disse stedenes potensiale til å fungere som katalysator for bærekraftig sosio-økonomisk utvikling lokalt og regionalt.

7 Most Endangered-programmet blir drevet av Europa Nostra i samarbeid med The European Investment Bank Institute. Det blir også støttet av EUs Creative Europe-program. Programmet ble lansert i 2013, og er ledd i en sivil kamapanje for å redde Europas truede kulturminner. Det skaper bevissthet, utformer uavhengige evalueringer og foreslår anbefalte tiltak. Selv om direkte finansiering ikke kan garanteres, vil en oppføring på listen ofte fungere som en katalysator og et insentiv for å mobilisere nødvendig offentlig eller privat støtte, inkludert finansiering. Her kan du lese om de positive virkningene av programmet og noen sukesshistorier.