Forventer en fremtidsrettet kulturminnepolitikk fra ny regjering

Publisert 05.10.2021

- Senterpartiet har vært tydelige i sine krav i opposisjon og har en ambisiøs kulturminnepolitikk i partiprogrammet de gikk til valg på. Nå forventer vi at dette også preger den kommende regjeringsplattformen, sier Ola H. Fjeldheim.

– Det er stort sammenfall mellom god kulturmiljøpolitikk og god klimapolitikk. Gjenbruk av bygninger over hele landet og mindre behov for nybygg er et svært viktig bidrag til å nå utslippsmålene i fremtiden, sier generalsekretær Ola H. Fjeldheim.

Stort sammenfall er det også mellom det Senterpartiet skriver om kulturminnepolitikk i sitt partiprogram og de sakene Fortidsminneforeningen jobber spesielt for. Det resulterte blant annet i at foreningen i en gjennomgang av alle partiprogrammene før valget i september trillet en sekser på terningen til Sp. Partiet bruker plass på å beskrive hva de ønsker å utrette på feltet og er i tillegg konkrete i sine forslag. Arbeiderpartiet har en del å gå på her, en toer ble resultatet basert på de kriteriene vi la til grunn for gjennomgangen.

- I praktisk politikk kan det vare annerledes, og nå oppfordrer vi de to samtalepartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å utmeisle en ambisiøs og fremtidsrettet kulturmiljøpolitikk som styrker bygningsvernet, tradisjonshåndverket og verdensarven, sier Ola H. Fjeldheim.

I et brev til de to partiene oppfordrer Fortidsminneforeningen den nye regjeringen til å:

  • Sikre landets kulturhistorisk viktige kirkebygg med et eget fond for vedlikehold.
  • Utrede og fremme tiltak mot spekulativt forfall av verneverdige bygninger.
  • Etablere bygningsvernsentre i alle fylker for opplæring av håndverkere og kursing av huseiere.
  • Styrke det fylkeskommunale kulturminnearbeidet og sikre fullfinansiering av nye oppgaver.
  • Øke støtten til verdensarvstedene og etablere en finansieringsmodell for verdensarvsentrene.
  • Foreslå økt finansiering av utgravninger i landbruket og forskningsutgravninger.

I innpillet til de to partiene heter det videre:

«Et effektivt tiltak for å styrke bygningsvernet vil være etablering av bygningsvernsentre i alle fylker. Opplæring av håndverkere og styrking av fagmiljøene innen tradisjonshåndverk er en forutsetning for godt vern og videre bruk av kulturarven. Kvalifiserte håndverkere er avgjørende når vedlikeholdsetterslepet på 10 milliarder kroner skal hentes inn for kirkebyggene.

Et kirkefond for istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg sikrer jevn avkastning til istandsetting og vedlikehold over tid. Vi oppfordrer den nye regjeringen til å etablere en robust og varig ordning som bevarer kirkebyggene for fremtiden.

Videre må økt ansvar til fylkeskommuner og kommuner for kulturmiljøfeltet følges av ressurser og virkemidler. De folkevalgte i kommunene mangler virkemidler mot spekulativt forfall av verneverdige bygninger. I arbeidet med ny kulturmiljølov bør det utredes hvordan spekulativt forfall kan stanses.

Norge har også et særskilt ansvar for de åtte verdensarvstedene, og støtten til verdensarvstedene bør økes. En satsing på verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvstedene bør følges opp med en tydelig finansieringsmodell for nye bygg.

Fortidsminneforeningen mener kulturminneforvaltningen fortsatt bør ligge under et styrket Klima- og miljødepartement. Planavdelingen bør flyttes til Klima- og miljødepartementet for å sikre en helhetlig arealforvaltning.»

LES OGSÅ: Jorderik er en klimavinner, viser ny forskningsrapport