Moster gamle kirke skal skinne til 1000-årsjubileet i 2024

Publisert 17.03.2023

I 2024 er det jubileumsfeiring på Moster for å markere at det er 1000 år siden Olav den hellige innførte kristenretten i Norge. Da skal selvfølgelig også Moster gamle kirke være klar!

Fortidsminneforeningen har som eier av Moster gamle kirke planlagt etterlengtet istandsetting før det kommende jubileumsåret. Denne våren starter vi arbeidet med å restaurere kirken utvendig, et stort prosjekt vi skal gjøre sammen med gode samarbeidspartnere.

Kirken har en lang og sammensatt istandsettingshistorikk, spesielt relatert til fuktproblemer, og dette skaper store utfordringer. 

– Det var derfor viktig å få et godt beslutningsgrunnlag både for istandsettingen før jubileet og for Riksantikvarens fremtidige bevaringsprogram for middelalderkirker i stein som skal starte opp i 2024, sier Christina Ljosåk Ross, forvaltningsrådgiver i museums- og eiendomsavdelingen i Fortidsminneforeningen. 

NIKU har derfor på oppdrag fra foreningen og med finansiering av Riksantikvaren gjennomført en omfattende tilstandsvurdering av bygningen. Basert på anbefalingene i tilstandsrapporten er det nå planlagt flere viktige tiltak både på kort og lenger sikt.

Arbeidet begynner til våren

– I mai 2023 settes det opp stillas rundt hele bygget og gjennom sommeren skal mange dyktige håndverkere og konservator gjøre arbeid på kirken. Den skal børstes, slemmes og kalkes utvendig, det skal gjøres nødvendige reparasjoner og overflatebehandling av treverk og utvendig dekor skal sikres, sier Ljosåk Ross.

I tillegg fortsettes viktig overvåkning av kirkens tilstand og klimatiske forhold, for å kunne vurdere resultatet av tiltakene som er gjort og gjøres fremover, samt å planlegge fremtidige tiltak for å forbedre bevaringsforholdene.

Lokal brenning av kalk til sommeren

På Moster skal det også brennes kalk som etter planen skal brukes på kirkens yttervegger. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fortidsminneforeningen, Fabrica Kulturminnetjenester og Moster Amfi. En kalkovn ble bygget i 2022, som et kurs i tørrmuring. Nå i mars foretas prøvebrenning, mens det i juni blir kurs i kalkbrenning og restaurering for viderekomne i murerfaget. Deltakerne får være med på hele prosessen, fra kalkstein til kalkovn til kirkevegg.  

Vil du lære kalkbrenning og restaurering på Moster i juni? Søknadsfrist 15. april

Kalkproduksjon har vært en sentral del av Mosterhamn i århundrer på grunn av den lokale geologien, med store marmorkalkårer. Planen er at den nye ovnen skal fungere som produksjonssted for tradisjonell brent kalk som skal kunne brukes til ulike restaureringsprosjekter. For Moster gamle kirkes del blir materialet så kortreist som mulig.

NRK-INNSLAG: Ny kalkovn skal redde kyrkjer

En krevende kirke å forvalte

Moster gamle kirke ble bygget på 1100-tallet og har et spesielt godt bevart og rikt interiør og inventar fra 1600- og 1700-tallet, med flotte kalkmalerier i skip og kor. I tillegg har kirken en kirkeklokke fra middelalderen. NIKU gjennomført konserveringsarbeid på kalkmaleriene innvendig fra 2011 til 2013, og dette arbeidet ser heldigvis ut til å ha holdt seg godt.

– Det er ingen selvfølge, for Moster gamle kirke er en komplisert bygning å eie og forvalte, sier Christina Ljosåk Ross – Bevaringsforholdene er ikke gode, det er svært fuktig inne i kirken. Vi tror at den tilnærmingen vi har nå, med velbegrunnede valg av tiltak og overvåkning, vil kunne bidra til å finne en langt bedre løsning. Riksantikvarens bevaringsprogram for middelalderkirker i stein vil bli svært viktig i årene fremover. Det vi gjør nå før jubileet er ikke et «engangsløft», men en del av arbeidet som skal sikre denne helt spesielle kirken på sikt.

Opplev Moster gamle kirke i 3D-visning - ypperlig for skoleelever!

Les mer om historien til Moster gamle kirke