Kurs i kalkbrenning og restaurering av Moster gamle kirke

Publisert 14.03.2023

I samarbeid med Fabrica Kulturminnetjenester og Moster Amfi lyser vi ut et kurs for viderekomne. Kurs i kalkbrenning og restaurering av middelalderkirke på Moster gamle kirke. To parallelle kurs, der alle deltakere får være med i alle prosesser, fra kalkstein til kirkevegg. Søknadsfrist 15. april

Moster gamle kirke er en steinkirke fra middelalderen som har vært i Fortidsminneforeningens eie siden 1874. Kirken ligger i Mosterhamn, i Bømlo, sør i Vestland fylke. Inni kirken er det rikt dekorert med kalkmalerier, og på utsiden er det gjort flere funn av grafitti. I 2024 er det jubileumsfeiring på Moster for å markere at det er 1000 år siden Olav Den Hellige innførte kristenretten i Norge. Fortidsminneforeningen har som eier av Moster gamle kirke planlagt etterlengtet istandsetting før det kommende jubileumsåret. Kirken har en lang og sammensatt istandsettingshistorikk, spesielt relatert til fuktproblemer. For å bedre på dette skal det i 2023 blant annet gjøres utvendig kalkarbeid, hvor kirken skal børstes, slemmes og hvittes. 

Kalk har vært en sentral historie i Mosterhamn på grunn av den lokale geologien. Store marmorkalkårer formet den lokale industrien. I 2022 bygget vi en tradisjonell kalkovn ved de gamle gruvene. Planen er at ovnen skal kunne fungere som produksjonssted for tradisjonell brent kalk som skal kunne brukes til restaureringsprosjekter. Bruk av tradisjonell brentkalk handler om prosessuell autentisitet i arbeid med reparasjoner og vedlikehold av middelalderkirker i stein. Vi ønsker å bruke de samme materialene som har vært brukt historisk. Og mer kortreist materiale skal vanskelig finnes!

Kurset omfatter innføring i brenning og bruk av tradisjonskalk. Kurset er for viderekomne i murerfaget, og vi ønsker derfor å ta i mot søknader for opptak. Les mer om kursets faglige innhold her.


Søknadsfristen er 15. mai. 

Formidlere på kurset er Per Storemyr, Tore Granmo og Bent Morten Steinsland.
Kurset er fra mandag 12. juni til søndag 18. juni. 

Deltakeravgift: 2000kr. Reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker. 

Kursplanen ser slik ut: 

Mandag: 12.06  kl. 09:00
Tirsdag:  13.06  vaktordning
Onsdag : 14.06  vaktordning
Torsdag:  15.06  vaktordning
Fredag:   16.06  kl. 08:00 – 16:00
Lørdag:   17.06  kl 09:00 –  15:00
Søndag:  18.06  kl. 09:00 – 12:00

Brenning

Bygging av brennkammer
Stabling av råstoff i ovnen
Brenning – vaktordning for fyring og kontroll, lær å lese ovnen.
Avkjøling
Uttak – sortering

Restaurering

Preparering av underlag
Fjerne slemming, børsting
Forarbeid med kalkvann
Lesking og hvitting
Sandkalk (hotmix)
Kalkmaling

Formidlerne på kurset:

Bent Morten Steinsland er med firmaet Steinsland Kalkproduksjon lokalt ansvarlig for alt det praktiske med kalkovnen i Mosterhamn. Bent Morten har vært en drivende kraft i bygging av ovnen og grindbygget omkring, hogging av ved, skaffing av marmor til brenning og selve brenningen. Han jobber til vanlig som automatiker, men har kalkbrenning «i blodet» fra slekta i Mosterhamn.

 

Tore Granmo har 20 års erfaring innen muring og 9 år med eget firma som har spesialisert seg på restaurering av eldre murbygninger. Tore har murt opp 4 kalkovner og brenner egen kalk til restaurerings prosjekter. Han har tidligere arbeidet med dette på søsterkirkene på Gran og med kirker i Gausdal. Fortiden er han engasjert i et større restaureringsprosjekt av murene på Kongsvinger Festning.

 

Per Storemyr, Fabrica kulturminnetjenester AS, er geolog/geoarkeolog og har jobbet i kulturminnevernet i snart 35 år. Hovedfokus har vært på forvitring av steinbygninger, studier av gamle steinbrudd og bevaring av bergkunst – spesielt i Norge, Sveits og Egypt. I 2016 startet han sammen med kollegaer kalkbrenning på Vestlandet, noe som har ført til bygging og drift av den tradisjonelle kalkovnen i Mosterhamn. For tiden jobber han mest med bevaring av norske middelalderkirker.