Dette kaoset kan bli inngangsporten til verneverdige Risør

Publisert 15.06.2021

Risør inn på Rødlista

En dominerende og dårlig tilpasset arkitektur kan bli den nye velkomsten til en av Norges best bevarte trehusbyer. 24. juni sier bystyret ja eller nei til forslag om utsatt frist og ny runde på tegnebrettet.

Bystyret i Risør kan hindre at dette dårlig tilbassede leilighetskomplekset blottet for historiske referanser blir inngangsporten til den verneverdige trehusbyen – men da må de torsdag 24. juni stemme for at utbygger får forlenget frist til å skape en bedre tilpasset arkitektur.

I 11. time fører vi derfor prosjektet - eller snarere kulturmiljøet projektet inngår i - inn på Rødlista. Den eksisterende bygningen som skal få en påbygd andre etasje er ikke verneverdig i seg selv, men det som nå er planlagt bygget vil forringe opplevelsen av en av Norges best bevarte trehusbyer.

«Sørlandsrefseren» på banen igjen

Miljø og teknisk utvalg gikk for en uke siden enstemmig inn for å gi utbygger en utsatt frist til 1. november for å komme frem til en bedre arkitektonisk løsning. Utvalget har varslet utbygger om at den valgte løsningen er for lite tilpasset byen, at den fremstår «uryddig» og at det skjer for mye på for liten plass.

Erling Okkenhaug – selveste «Sørlandsrefseren» som klarte å få utbyggingen på Holmen i Risør inn på et langt mer tilpasset spor – har tilbudt utbygger 15 timers gratis konsulenthjelp. Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag som lenge har engasjert seg i denne saken tilbyr også sin kompetanse i det videre arbeidet med å gi trehusbyen en langt mer tilpasset «inngangsport» enn det som nå foreligger på tegnebrettet.

Alt ligger med andre ord til rette for en ny runde der ulike aktører med høy kompetanse kan gå i dialog og gi dette omstridte og viktige byggeprosjektet en høyere kvalitet. Likevel kan bystyret i Risør i morgen komme til å torpedere denne positive utviklingen i saken.

Da skal nemlig saken om forlenget frist opp til avstemming. Nåværende frist er august, noe som gir utbygger for liten tid til reelt å utvikle en ny utforming. Også 1. november vil være knapt med tid, men det var altså så langt de folkevalgte i Miljø og teknisk utvalg ville strekke seg.

En gyllen mulighet for Risør

De eksisterende planene er allerede vedtatt i bystyret. Utbygger skal legge til en andreetasje på den eksisterende Rema 1000-bygningen på det som er kjent som Rutebiltomta. Da tegningene ble offentliggjort ble de møtt med sterke reaksjoner, blant annet fra naboer og Fortidsminneforeningen lokalt. Siden har utbygger kommet med justerte tegninger, der lite er endret annet enn fargen.

Her er forslaget for Rutebiltomta i hvitt (Aust-Agder Blad 15. juni 2021)

Det er ikke ofte at allerede vedtatte planer blir gitt en ny runde, men her er det en gyllen mulighet til det – gitt at bystyret legger utålmodigheten med en allerede forsinket utbygging til side og heller tenker langsiktig.

Forslag om en «tenketank» er lansert, som kan bestå av utbygger, representanter fra kommunens administrasjon, arkitekter, Erling Okkenhaug, berørte naboer og kanskje også Fortidsminneforeningen – dette vil kunne skape en positiv giv og økt lokal forankring for et utbyggingsprosjekt som med sin fremtredende beliggenhet er et førsteinntrykk når en ankommer den verneverdige trehusbebyggelsen.

Torgrim Landsverk, leder av Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag er positiv til ideen:

- Nøkkelen ligger hos utbygger som er den som må ville ønske å knytte til seg en "tenketank" som kan bidra. Ingen av oss er perfekte, og slike prosjekter nær gamle bygningsmiljøer over hele Norge er utrolig viktige å diskutere, sier han. 

I realiteten kulturmiljøet Risør på Rødlista

At Krags gate 54 ligger utenfor området for Risørs verneplan er ikke relevant for oppføringen på Rødlista. Det som er relevant og viktig i denne saken er at Krags gate 54 i fremtiden skal kunne oppleves som en attraktiv og troverdig ankomst for fastboende og besøkende.

Med Krags gate 54 på Rødlista setter vi i realiteten Risør og byens «sjel» på Rødlista, byen er stadig under press fra store utbyggninsprosjekter og Rutebiltomta er kun ett. Fraværet av historiske referanser i volum, utforming og variasjon i de vedtatte planene vil bidra til å forringe Risørs verneverdi. Det har Risørs politikere nå en mulighet til forhindre – om det er vilje til det.