Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen!

Publisert 06.02.2023

Samenes Nasjonaldag

Dološmuittuid searvi – Fortidsminneforeningen på nord-samisk – gratulerer med Samenes Nasjonaldag, en dag vi markerer med et hyggelig tilbakeblikk: Gammebygging i Polmak sommeren 2022!

I 2022 ble samisk byggeskikk en del av Håndlag, foreningens satsing på tradisjonshåndverk for unge håndverkere. I løpet av to uker reiste elever i Finnmark i felleskap en tradisjonell samisk gamme på museumstunet til Tana Museum i Polmak. Den skal brukes i formidlingen på museet.

Byggfagelever fra Karasjok vgs og naturbrukelever fra Tana vgs bygget gammen med tradisjonelle metoder. De fikk innsikt i materialkunnskap og bruk av håndverktøy som øks, kniv, tappjern og håndbor. Kanskje er det noen av disse elevene som skal bidra til at denne håndverkstradisjonen lever videre.

Alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredet. Samiske kulturminner finner du i et stort område – fra Hedmark i sør til Finnmark i nord, men også lengre sør og øst.
Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine!