Unge håndverkere lærer taktekkingens kunst

Publisert 12.10.2021

HÅNDLAG har kurs over hele landet

Skal vi klare å ta vare på bygningsarven vår i fremtiden er vi avhengig av gode tradisjonshåndverkere. Og da må vi vekke interessen hos unge håndverkere i dag. På Dovre fikk 21 unge håndverkere prøve seg i taktekking; to teknikker på fem dager.

Håndverksskolen Hjerleid på Dovre utdanner unge studenter i tradisjonelle håndverksteknikker.  På skolen står det et spesielt hus i tunet. Huset er et tvihogd hus med bakstove og loft (stabbur), og det består av flere typer laft. 

Huset skal gjøre nytten som læringsarena for fremtidige generasjoner håndverkere og er et resultat av kunnskap og engasjement fra en forskningsgruppe bestående av Jon Bojer Godal, Henning Olstad og Steinar Moldal. Frem til mai har huset på tunet stått uten tak. En strålende mulighet for et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og Hjerleid handverksskule for å arrangere kurs i taktekking for unge håndverkere. 

LYST TIL Å VÆRE MED PÅ KURS? LES MER OM HÅNDLAG HER

Takktekkingens kunst

I regi av Håndlag, Fortidsminneforeningen store satsing på utdanning av unge håndverkere innen tradisjonelle teknikker, kunne vi ipå forsommeren arrangere kurs for 21 unge håndverkere fra ulike deler av landet, noen elever ved Hjerleid, noen lærlinger i håndverksbedrifter, noen med interesse for håndverk som møtte dette temaet for første gang. Gledelig var det også at blant de 21 påmeldte deltakerne var ti av dem jenter.  

I løpet av fem maidager fikk deltakerne kjennskap til og kunnskap om tradisjonelle taktekkingsmetoder. Ett tak skulle tekkes med never og torv og ett tak skulle tekkes med never og ruteskifer. Det ble forkynnet fra øverste hold viktigheten av god materialkunnskap for å sikre et godt resultat som står og holder tett i mange år. Dermed startet arbeidsuken med en innføring i å arbeide med never, hvilke kvalitetsforskjeller  som finnes, hvordan flekke never, hvordan tørke og lagre og hva er viktig å tenke på når man skal tekke med never.  

Deretter ble deltakerne delt i to grupper; den ene dro ut i skogen for å finne god kvabb og torv, den andre besøkte Dovre skifer for å se og lære om steinindustrien.

FRIST 1. NOVEMBER: SØK STIPEND FOR UNGE HÅNDVERKERE  

Opp i stillaset

Omsider var det klart for å klatre opp stillaset og gå fysisk til verks. Arbeidet ble veiledet av Jon Bojer Godal og Steinar Moldal i samarbeid med to dyktige, unge håndverkere fra ressursgruppa til Fortidsminneforeningen, Anders Gimse og Jostein Utstumo. De to har vært på kurs i regi av Fortidsminneforeningen og har god erfaring med formidling av tradisjonshåndverk. 

Siste kveld bød på en ekstra overraskelse; et besøk i en bygningshistorisk park med omvisning i mange forskjellige tradisjonelle bygninger. Prikken over ien var  da Steinar Moldal fikk dratt i gang oppgangssaga!  

Lørdag formiddag var begge tak ferdig tekket og deltakerne hadde all grunn til å være fornøyd med arbeidet. Hjerleid og Senter for bygdekultur kunne offisielt motta huset i gave fra forskningsgruppa.