SØK STIPEND

Søknadsfrist 1. november hvert år.

Hvert år deler vi ut ut fire stipender á kr 25 000 til unge lovende håndverkere med interesse for tradisjonshåndverk.

Er du en ung håndverker med interesse for tradisjonelle håndverksteknikker og bygningsvern?

Stipendet er øremerket for å dekke deltakelse på egenvalgte kurs på TRE-seminaret på Dovre og Handverksdagene på Røros. Her får du arbeide sammen med og lære av et bredt spekter av tradisjonshåndverkere.
I søknaden vektlegges relevant utdannelse, arbeidserfaring samt personlig engasjement og interesse for tradisjonelle håndverksteknikker og bygningsvern.

SØKNADSFRIST: 1. november

Søknad skal inneholde:
Motivasjonsbrev
CV

Last ned: Stipend Søknadsskjema

Har du spørsmål ta kontakt!

Søknaden sendes innen 1. november.

Informasjon om kurs fra 2019 på Røros: https://rorosmuseet.no/handverksdager-2019
Sjekk ut programmet for TRE-seminaret her: https://www.treseminaret.no/

Lars Erik Haugen

Avdeling bygningsvern


larserik@fortidsminneforeningen.no
918 50 312