Her er årets stipendvinnere

Publisert 11.03.2020

Får 25 000 kroner hver

For tredje året på rad deler vi ut stipend til unge med interesse for tradisjonshåndverk. Her er de fire heldige vi valgte ut blant 31 søkere.

Da fristen for å søke stipend gikk ut 1. mars 2020 hadde vi fått inn 31 søknader fra håndverkere og interesserte i aldersgruppen 16 til 34 år, geografisk spredt over hele landet. Stipendordningen for unge tradisjonshåndverkere ble lansert av Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNBs program i 2017. Siden da har åtte unge håndverkere fått stipend og deltatt på TRE-seminaret på Dovre og Handverksdagene på Røros. Midlene dekker kursavgift, reisegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste, og er med på å styrke håndverkernes kompetanse innen tradisjonshåndverk.

De mange sterke søknadene gjorde utvelgelsesprosessen utfordrende. Felles for de fire vinnerne er en utpreget interesse for tradisjonelle håndverksteknikker. Dette er med andre ord en god dag for bygningsvernet. Gratulerer!

Les om stipendordningen

STIPENDMOTTAKERNE 2020:

Sindre Sandstrøm Hansen er 22 år og kommer fra Bjørkelangen. Han er tømrersvenn og jobber for Grendebygg AS. Sindre har stor interesse for tradisjonshåndverk og ønsker å arbeide innen dette framover. Det vil være av stor betydning for meg å delta på Treseminaret og Handverksdagene for å bygge opp kompetanse og bli tryggere på det jeg driver med. Sindre skal delta på kurs i tørrmuring på Treseminaret.  

Fredrik Nilsen Gilde er 29 år og kommer fra Bærum. I løpet av hans voksne år har interessen for tradisjonshåndverk og bygningsvern økt kraftig. Han har deltatt på flere kurs og workshoper i regi av Akershus bygningsvernsenter og Fortidsminneforeningen m.fl. Nå har han flytta til Gudbrandsdalen og jobber i Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal AS. Fredrik gleder han seg til kurs i tre-dreiing, for det har jeg lyst til å lære mer om, sier Fredrik.

August Daren er 25 år og kommer fra Trondheim. Han her tømrerlærling i Tradisjonsbygg Trondheim og skal ta svenneprøve om et par måneder. Som lærling i Tradisjonsbygg har han fått være med å restaurere bl.a Artilleribygget i Erkebispegården og fire brygger i Trondheim, deriblant Huitfeltsbrygga. Han ønsker å delta på kurs for å videreutvikle sin kunnskap og lidenskap for tradisjonshåndverk og gamle byggteknikker.  På Treseminaret skal August være med på kurs i hest og skogdrift.

Sølve Leknes er 25 år gammel tømrer fra Ringerike. Han har gått bygningsvernstudiet på Fagskolen Innlandet og vært med på to av våre Workshop for unge håndverkere. Sølve har lyst til å lære mer innen tradisjonshåndverk. Det er nyttig å knytte kontakter og ta del i tradisjonshåndverkmiljøet, sier han. På Treseminaret skal Sølve være med på kurs i tørrmuring.