STIPEND

Kulturminner for alle deler årlig ut 4 stipender á 25 000,- til unge lovende håndverkere med interesse for tradisjonshåndverk.

Stipendene er øremerket deltakelse på selvvalgte kurs på Treseminaret på Dovre og Håndverksdagene på Røros. Midlene skal dekke kursavgift, transport, losji. Resterende midler etter de aktuelle utgiftene kan betraktes som en kompensasjon for tapt arbeidstid.

I søknaden vektlegges relevant utdannelse, arbeidserfaring, samt personlig engasjement og interesse for tradisjonelle håndverksteknikker og bygningsvern.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer derfor jenter til å søke.

Stipendet har en årlig søknadsfrist 15. februar.