SØK STIPEND

Søknadsfrist 1. november 2020

Hvert år deler vi ut ut fire stipender á kr 25 000 til unge lovende håndverkere med interesse for tradisjonshåndverk. Nå kan du søke for 2021.

Stipend for unge håndverkere
Er du en ung håndverker med interesse for tradisjonelle håndverksteknikker og bygningsvern?Kulturminner for alle deler årlig ut 4 stipender
á 25 000,- til unge lovende tradisjonshåndverkere.

Stipendet er øremerket for å dekke deltakelse på egenvalgte kurs på Treseminaret på Dovre og Handverksdagene på Røros. Her får du arbeide sammen med og lære av et bredt spekter av tradisjonshåndverkere.
I søknaden vektlegges relevant utdannelse, arbeidserfaring samt personlig engasjement og interesse for tradisjonelle håndverksteknikker og bygningsvern.

SØKNADSFRIST: 1. november 2020

Søknad skal inneholde:
Motivasjonsbrev
CV

Husk følgende:
- Fullt navn
- Adresse
- E-post
- Tlf. nr
- Alder
- Hvor kommer du fra?
- Utdanning (fagbrev osv.)
- Erfaring
- Info om nåværende arb. plass/skole
- Evt. anbefalingsbrev

Har du spørsmål, kontakt Hedda Skagen Paulson, tlf. 481 28 885.

Søknaden sendes til hedda@fortidsminneforeningen.no innen 1. november 2020.

Informasjon om kurs fra 2019 på Røros: https://rorosmuseet.no/handverksdager-2019
Sjekk ut programmet for TRE-seminaret her: https://www.treseminaret.no/

Hedda Skagen Paulson

Avdeling bygningsvern


hedda@fortidsminneforeningen.no
481 28 885