Vi ønsker kandidater til Verneprisen 2023! Nominasjonsfristen er 15. desember

Publisert 02.12.2022

Nominasjonsfrist 15. desember

Kjenner du til noen som har gjort en ekstraordinær innsats innenfor bygningsvern og vernearbeid? Da kan dette være en kandidat til Fortidsminneforeningen og Stiftelsen UNIs nasjonale vernepris. Totalt 150 000 kroner i prispenger skal i 2023 deles ut til tre mottakere.

Prisen skal gå til en eller flere personer eller en virksomhet som har gjort en ekstraordinær innsats innenfor bygningsvern og vernearbeid, enten gjennom godt vedlikehold over tid, gjennom istandsetting eller restaurering. Istandsettings- eller restaureringsprosjekter som nomineres bør i all hovedsak være ferdigstilt i utlysningsåret eller foregående år, men eldre eller pågående prosjekter kan nomineres.

Prisen består av plakett, diplom og en premiesum. Det vil deles ut en førstepremiepris på 100 000 kroner og to hederlige omtaler på 25 000 kroner hver.

Nominasjon sendes til post@fortidsminneforeningen.no. Beskrivelsen av prosjektet og personen eller virksomheten bør ikke overstige en A4-side med tekst. Det må legges ved minimum 5 og maksimum 15 bilder av prosjektet. Bildene leveres som høyoppløselige filer i jpeg eller png. Man kan ikke nominere seg selv eller noen i nærstående familie.

Vinneren og de hederlige omtalene vil bli offentliggjort på Fortidsminneforeningens årlige representantskapsmøte, normalt avviklet i slutten av mai eller tidlig i juni. Vinneren blir invitert særskilt til møtet og festmiddagen.

Les mer om prisen og statuttene her

Sølensjøen Lotteierlag SA vant Verneprisen 2022