BERGEN 2018

Håndlagskurs er en videreføring av Kulturminner for alle sitt kurs Workshop for unge håndverkere. Kulturminner for alle ble finansiert av Sparebankstiftelsen DNB fra høsten 2016 - sommeren 2021.

Spikke, sage, lime, banke. Det var høy aktivitet på bryggen i Gamle Bergen i våres. 25 unge håndverkere fra hele landet kom for å være med på kurs i grindverkskonstruksjon og vindusrestaurering. To flotte bygg ble reist og 20 vinduer ble gjort i stand på bare fem dager!

Kulturminner for alle hadde i April 2018 vår årlige workshop for unge håndverkere. Kurset varte fra mandag til fredag og var et samarbeid med Bergen bymuseum. Vestlandet har en lang og stolt tradisjon for grindebygg. Museet trengte to konstruksjoner for praktiske formål ved kaia. Kulturminner for alle ønsker å løfte frem tradisjonelle byggeskikker og arrangerte derfor kurs, slik at oppsettelsen av byggene ble en arena for kompetanseoverføring av historiske håndverksteknikker.

Uken ble startet opp med en felles samling på Fortidsminneforeningens eiendom på Nordnes i Bergen; Stranges Stiftelse. Etter hvert som deltagerne kom fra alle landets kanter ble de fordelt på ulike leiligheter vi vi hadde leid for perioden som lå i det sjarmerende området rundt. Det ble ikke så mye tid til annet enn å sove, for uken hadde fullt program. Mesteparten av uke ble tilbragt på byggeplassen.

Gruppen ble delt i to slik at halvparten startet med å forberede emnene til grindebygg. Kursleder Torbjørn Skjold, som vanligvis jobber innen kriminalomsorgen, har lang erfaring med å lære bort hvordan stolpverkskonstuksjonene settes sammen. Arbeidene ble fordelt på ulike stasjoner ute på bryggen. Noen dimensjonerte emnene, andre høvlet og tilpasset dem. En liten gjeng begynte å hogge til treplugger som skulle holde det hele sammen. Ikke en eneste spiker skulle brukes!

Den viktigste delen av en grindverkskonstruksjon er å få stokkene til å sammenfattes som et puslespill. Her brukes hammer og stemjern for å forme treverket. Det er viktig å sette opp målene nøye slik at konstruksjonen blir sterk og bestandig.

Den andre delen av gruppen holdt til innendørs i masteboden der det var kurs i vindusrestaurering. Museet hadde tatt frem vinduer fra 1980-tallet som trengte restaurering og vedlikehold. Kursleder Ellev Steinsli er fra Kulturminner for alle sin egen ressursgruppe som består av dyktige tradisjonshåndverkere fra ulike felt. Ellev har 30 års erfaring med vindusrestaurering og er glad i å lære bort sine kunster. Flere av deltakerne kom fra bakgrunn innen tømrerfaget, og for mange var det nytt å drive med finsnekring på denne måten. Skraping, kitting, skiftning av glass og reparasjoner. De aller fleste samarbeidet to og to om å få satt i stand et vindu, og alle fikk være med på hele prosessen.

På Stranges Stiftelse ble frokosten servert hver eneste dag kl 7. Det var en riktig hyggelig morgenstemning, med kokte egg, brødskiver og nye bekjentskaper. Kulturminner for alle har med workshopen et mål om å danne arena for nettverksbygging mellom unge håndverkere som er interesserte i bygningsvern og tradisjonshåndverk. Deltageren var en blanding av lærlinger fra byggfag, voksenopplæring, til praktiserende tømrere med fagbrev og mesterbrev. Blant deltakerne var det også en hovslager, en arkitekturstudent, en blikkenslager, en hobbytømrer, en lærling i trebåtbyggerfaget og en med bachelorgrad i tre og folkekunst, kunstindustri og estetikk. Blant alle 25 deltagere var det bare to kvinner. I fremtiden håper vi at kjønnsbalansen jevner seg mer ut, slik at vi har større mangfold i gruppen som er med på kurs.

Halvveis inn i uken byttet vi om på de to gruppene. På denne måten fikk alle være med på alt! Hele uken vi var i Bergen så vi ikke en eneste dråpe med regn (!), tvert imot strålte solen over kaianlegget der arbeidene foregikk. Med som instruktører var også Anders Gimse, Jostein Utstumo og Rune Johansen som også kommer fra ressursgruppen.

På kveldene ble det servert middag rundt langbordet på Stranges Stiftelse. Vi spiste alt fra skinkestek, lasagne, bakt laks til pizza. Det var viktig med et solid middagsmåltid etter de innholdsrike dagene på byggeplassen. Etter middag ble det arrangert kveldsforedrag til kaffen. Vi fikk besøk av Trond Oalann som er en av landets fremste eksperter på grindverkskonstruksjoner. Han fortalte om de mange variasjonene som finnes innen ulike tradisjoner. Einar Engen fra Kulturminnefondet holdt et foredrag der hans problemstilling var: «når må vi reparere reparasjonene?». Ola Fjeldheim snakket om kulturminnevernets situasjon før og nå, og foredro om de ulike antikvariske dilemmaer man kan møte på i feltet.

Torsdagen ble brukt til å reise de to konstruksjonene på bryggen. Vi kom helt i mål med den ene, men ikke helt i mål med taket på den andre. Den ene av bygningene skal benyttes til å oppbevare materialer og takstein for museet, mens den andre skal benyttes som bod for servering når arrangementer som for eksempel St. Hans skal markeres i Bergen. Den siste kvelden ble markert med en herlig reinsdyrstek etterfulgt av karamellpudding. Den siste dagen fikk vi en spennende omvisning på museumstunet. Til slutt var det utdeling av kursbevis fra generalsekretær i Fortidsminneforeningen; Ola Fjeldheim.

Vi er svært fornøyd med den flotte og innholdsrike uken. Det er imponerende å se unge mennesker med en slik dedikasjon og interesse for å erverve ny kunnskap og innsikt i tradisjonshåndverk. Vi er glade for å bli kjent med neste generasjon av bygningsvernere.

En stor takk må rettes til Sparebankstiftelsen DNB som gjør det mulig for Fortidsminneforeningen å arrangere workshop for unge håndverkere. Vi vil også takke vår samarbeidspartner Bergen Bymuseum. Uten dere ville dette ikke blitt det samme. En stor takk må også gå til Fortidsminneforeningens fylkesavdeling Hordaland, som tok hele gjengen imot med åpne armer.

LES OM FLERE WORKSHOPS