HJERLEID

Håndverksskolen Hjerleid på Dovre utdanner unge studenter i tradisjonelle håndverksteknikker. På skolen står det et nokså merksnodig hus på tunet. Huset er et tvihogd hus med bakstove og loft (stabbur), og det består av flere typer laft. Huset skal gjøre nytten som læringsarena for fremtidige generasjoner håndverkere og er et resultat av kunnskap og engasjement fra forskningsgruppa ved Jon Bojer Godal, Henning Olstad og Steinar Moldal. Frem til mai har huset på tunet stått uten tak. En strålende mulighet for et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og Hjerleid handverksskule for å arrangere kurs i taktekking for unge håndverkere.

 

Fortidsminneforeningen mottok 21 påmeldinger fra unge håndverkere fra ulike deler av landet, noen elever ved Hjerleid, noen lærlinger i håndverksbedrifter, noen med interesse for håndverk som møtte dette temaet for første gang. Ekstra gledelig synes vi, var at blant de 21 påmeldte deltakerne var 10 av dem jenter.

 

I løpet av 5 dager, fra tirsdag 24. mai til lørdag 28 mai skulle deltakerne opparbeide seg kjennskap til og kunnskap om tradisjonelle taktekkingsmetoder. Et tak skulle tekkes med never og torv og et tak skulle tekkes med never og ruteskifer. Det forkynnes fra øverste hold, viktigheten av god materialkunnskap for å sikre et godt resultat som står og holder tett i mange år. Dermed startet arbeidsuken med en innføring i å arbeide med never, hvilke kvalitetsforskjeller finnes, hvordan flekke never, hvordan tørke og lagre og hva er viktig å tenke på når man skal tekke med never.

Deretter ble deltakerne delt i to grupper, gruppe en ble beordret ut i skogen for å finne god kvabb og torv. Gruppe to fikk besøke Dovre skifer for å se og lære om steinindustrien.

 

Endelig var det klart for å klatre opp stillaset og gå fysisk til verks. Arbeidet ble veiledet av Jon Bojer Godal og Steinar Moldal i samarbeid med to dyktige, unge håndverkere fra ressursgruppa til Fortidsminneforeningen, Anders Gimse og Jostein Utstumo som har vært på kurs i regi av Fortidsminneforeningen før og som har god erfaring med formidling av tradisjonshåndverk.

 

Siste kveld bød på en ekstra spennende overraskelse da vi fikk være med opp i bygningshistorisk park, hvor vi fikk omvisning i mange forskjellige tradisjonelle bygninger, og gleden var ekstra stor da Steinar Moldal fikk dratt i gang oppgangssaga til alles undring og begeistring.

 

Lørdag formiddag var begge tak ferdig tekket og deltakerne har all grunn til å være fornøyd med arbeidet. Hjerleid og Senter for bygdekultur kunne offisielt motta huset i gave fra forskningsgruppa.

LES OM FLERE WORKSHOPS