AKU-safari: Victoria Terrasse

Publisert 13.05.2024

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus ønsker velkommen til AKU-safari til Victoria Terrasse i Oslo!

Kunsthistoriker Trond Indahl, medlem av AKU og forfatter av avhandlingen "Victoria Terrasse, et borgerlig leiegårdsanlegg i Kristiania", leder an vandringen. Sjansen er også stor for at vi får komme inn og ta en titt i sydfløyen!

Oppmøtested: Ved inngangen til Oslo Konserthus.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Antikvarisk utvalg (AKU) er Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus´ vernepolitiske gruppe. AKU jobber for å vise fram og ta vare på bygningsarv og våre sammensatte kulturmiljøer.