Natur og Ungdom satser på Lys i gamle hus!

Publisert 24.05.2024

Er du mellom 16 og 30 år og interessert i å lære mer om restaurering og bevaring av gamle bygninger? Bli med på et unikt håndverksprosjekt, Hammerslag for framtida, 10-18.juli i Rollag. Fagfolk og frivillige veileder deltakerne gjennom prosjektet. I tillegg til praktisk arbeid blir det sosiale måltider sammen, leirbål, gjester og kulturelle innslag. Ingen forkunnskap er nødvendig og det er gratis å delta. Påmelding nå!

Om arrangementet

10.-18. juli samles 20 unge mellom 16 og 30 år i Rollag, for å være med å løfte noe av bygningsarven i Numedal, med kyndig veiledning; et lafta tinghus fra 1700-tallet, en gammel skysstasjon fra 1800-tallet og bygninger fra 1900-tallet, tilknyttet den nedlagte Numedalsbanen.

Den siste oppgaven vil inkludere transport med dresiner. Fagfolk og frivillige veileder deltakerne gjennom prosjektet. I tillegg til praktisk arbeid blir det sosiale måltider sammen, leirbål, gjester og kulturelle innslag. Deltakerne og arrangørene bor på Idrettskolen Numedal folkehøgskole, og bruker dagene på Numedal Middelaldersenter, på skysstasjonen, langs Numedalsbanen – og en dukkert i Numedalslågen. 

Hvem er du som melder deg på:

  • Du er interessert i å lære mer om tradisjonshåndverk eller bevaring
  • Du er mellom 16 – 30 år
  • Det er ingen krav til forkunnskaper! Du trenger ikke være handy eller ha slått inn en spiker før, det holder å være nysgjerrig
  • Du trenger ikke være medlem i Natur og Ungdom eller Fortidsminneforeningen
  • Du kan bo i Viken-området, eller andre steder i Norge

Det er gratis å være med og er bare 20 deltakerplasser, så skynd deg å melde deg på! Påmeldingsskjema.

Hvorfor er dette viktig?

Vi er en stadig økende befolkning, som står overfor mange store problemer: klimakrise, naturkrise og boligmangel. I Norge i dag står over 200.000 hus tomme. Mange av disse husene er i dårlig forfatning, men med riktig kunnskap kan de settes i stand, og tas i bruk igjen. Gjør vi det, i stedet for å rive og bygge nytt, sparer vi samfunnet for ressurs- og arealbruk. Tradisjonelle byggeteknikker og skikker for vedlikehold har lenge blitt overført fra generasjon til generasjon, men nå står mye i fare for å gå i glemmeboka.

Hammerslag for framtida sikrer at kunnskapen videreføres. Bli med – se påmeldingsskjema her!